1. Trang chủ
 2. 7. Tính năng mới
 3. ASP Kế toán_Các tính năng mới theo từng phiên bản

ASP Kế toán_Các tính năng mới theo từng phiên bản

RC9 – Phát hành ngày 12/05/2022

MỤC

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tính năng mở rộng 1. [HOT] Phục hồi hàng loạt chứng từ đã xóa trong trường hợp xóa nhầm chứng từ, giúp người dùng không mất thời gian nhập liệu lại. Xem tại đây
2. [HOT] Chương trình cho phép thiết lập tự động đồng nhất font chữ in hoa/in thường khi lập chứng từ từ hóa đơn trên phần mềm MISA meInvoice để khi lên báo cáo sẽ đồng nhất và không bị lộn xộn. Xem tại đây
Danh mục vật tư hàng hóa [HOT] Cho phép tự động lưu lại tính chất của vật tư hàng hóa và cho phép tùy chỉnh ẩn hiện các trường thông tin muốn hiển thị để giúp người dùng tiết kiệm được thời gian tháo tác trên chương trình và thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp chỉ phát sinh và theo dõi các hàng hóa dịch vụ cơ bản. Xem tại đây.
Quy tắc đánh số chứng từ 1. Tách riêng quy tắc đánh số chứng từ cho chứng từ bán hàng hóa và chứng từ bán dịch vụ để người dùng dễ dàng phân biệt được 2 loại chứng từ và thuận tiện hơn trong việc lọc chứng từ trên danh sách. Xem tại đây.
2. Thay đổi quy tắc đánh số chứng từ cho tất cả các chứng từ trên phần mềm: Tăng lên 1 so với số gần nhất thay vì so với số lớn nhất đã từng nhập. Xem tại đây.
Bán hàng Lập chứng từ mua dịch vụ cho hóa đơn lấy về từ MISA meinvoice. Xem tại đây.
Thuế Khi xuất tờ khai thuế ra excel, chương trình cho phép người dùng lựa chọn tách riêng tờ khai và phụ lục nằm trên các sheet riêng biệt để thuận tiện trong việc đối chiếu dữ liệu giữa tờ khai và các phụ lục. Xem tại đây.
Chức năng Bỏ ghi và sửa [HOT] Chương trình bổ sung chức năng Bỏ ghi và sửa trên danh sách chứng từ và trên chi tiết chứng từ, cho phép người dùng thực hiện đồng thời chức năng Bỏ ghi và chức năng Sửa chứng từ, giúp thuận tiện hơn cho Kế toán dịch vụ do nhu cầu sửa chữa chứng từ phát sinh thường xuyên. Xem tại đây.
Nhập chứng từ từ Excel Khi thực hiện nhập chứng từ từ excel, chương trình cho phép bỏ trống mã hàng để phần mềm tự động tìm kiếm mã hàng phù hợp, giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong trường hợp mã hàng không có sẵn trên file nhập khẩu. Xem tại đây
Nghị quyết 43 Cập nhật phụ lục giảm thuế theo Nghị quyết 43 của tờ khai 01/CNKD theo HTKK 4.8.1: Bổ sung cột Nhóm ngành nghề trên phụ lục.
Tiện ích khác 1. Khi thực hiện bút toán trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn, chương trình cho phép người dùng Thêm dòng/Xóa dòng trên chứng từ trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn để có thể hạch toán trực tiếp phí chuyển tiền trên chứng từ. Xem tại đây.
2. Cho phép sắp xếp lại thứ tự hóa đơn trên danh sách hóa đơn lấy từ MISA meInvoice – Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào để đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Xem tại đây.
3. Hiển thị thông báo các tính năng đã phát triển trong phiên bản mới để người dùng nắm được và nhanh chóng sử dụng các tính năng mới. Xem tại đây.
4. Khi thực hiện chức năng thu tiền theo hóa đơn/Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng thì chương trình cho phép người dùng lựa chọn việc hạch toán các chứng từ thu tiền gộp vào cùng một phiếu hoặc hạch toán tách riêng phiếu để đáp ứng linh hoạt với nhu cầu, cách thức làm việc của đơn vị. Xem tại đây.
5. Tăng độ giãn dòng trên mẫu in Phiếu thu, Phiếu chi mẫu A5 để mẫu in được cân đối, khoa học hơn

RC8 – Phát hành ngày 08/04/2022

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nghị quyết 43/2022/QH15 1. [HOT] Tra cứu mặt hàng giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức dễ dàng xác định hàng hóa, dịch vụ của đơn vị có thuộc đối tượng được giảm thuế hay không. Xem tại đây.
2. Cho phép lập chứng từ từ dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice đối với các hóa đơn giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Xem tại đây.
3. Lập chứng từ mua hàng/mua dịch vụ/giảm giá hàng mua/trả lại hàng bán nhập từ Hóa đơn điện tử đối với các hóa đơn giảm 2% thuế GTGT. Xem tại đây.
Quản lý hóa đơn 1. Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào MISA meInvoice để tự động nhận hóa đơn đầu vào, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn; tự động đồng bộ về phần mềm kế toán và sinh chứng từ nhanh chóng từ hóa đơn đồng bộ về. Xem tại đây.
2. Lập chứng từ mua hàng/mua dịch vụ/giảm giá hàng mua/trả lại hàng bán nhập từ Hóa đơn điện tử. Xem tại đây.
Thông tư 88 1. Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN (mẫu số S4-HKD). Xem tại đây.
2. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (mẫu số S3-HKD). Xem tại đây.
3. Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1-HKD). Xem tại đây.
4. Ngầm định danh sách báo cáo yêu thích cho dữ liệu theo TT88 và sửa tên 3 báo cáo của TT88 như sau:

 • Báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa thuộc phân hệ Kho đổi thành S2-HKD: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Báo cáo Sổ quỹ tiền mặt thuộc phân hệ Tiền mặt đổi tên thành S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thuộc phân hệ Ngân hàng đổi tên thành S7-HKD: Sổ tiền gửi ngân hàng.
5. Cập nhật mẫu biểu, tờ khai bổ sung theo Thông tư 88:

 • Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80: 01/GTGT
 • Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80: 02/GTGT
 • Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80: 04/GTGT
 • Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80: 01/TTĐB
 • Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80: 03/TNDN
 • Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80: 01/CNKD
6. Cập nhật tờ khai 03/TNDN nâng cấp lên HTKK 4.7.6 theo tài liệu của tổng cục Thuế ngày 26/03/2022.
Tiện ích khác 1. Cập nhật thay đổi cơ quan thuế theo HTKK phiên bản 4.4.0
2. Cập nhật thay đổi của các tờ khai: 03/TNDN, phụ lục 03-1A TNDN, 03-2 TNDN theo tài liệu của Tổng cục Thuế.

RC7 – Phát hành ngày 18/03/2022

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nghị định 123, Thông tư 78

 

 

 

 

 

 

1. Hủy hóa đơn trong trường hợp có sai sót. Xem tại đây.
2. Lập hóa đơn thay thế trong trường hợp có sai sót. Xem tại đây.
3. Lập hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp có sai sót. Xem tại đây.
4. Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy. Xem tại đây.
5. Cho phép người dùng chọn được loại thuế suất KKKNT, KHAC để phù hợp với phát sinh của đơn vị và phát hành được hóa đơn điện tử.
Nghị quyết 43 Lập chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán/Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế khi sử dụng phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Xem tại đây.
Thông tư 80 Cập nhật các tờ khai thuế theo Thông tư 80:

 • Tờ khai thuế TTĐB theo TT80: 01/TTĐB; PL01-2/TTĐB
 • Tờ khai thuế TNDN theo TT80: 03/TNDN và 03-1A/TNDN; 03-2/TNDN
Tiện ích khác 1. Bổ sung cảnh báo khi phần mềm sắp hết hạn sử dụng để người dùng có kế hoạch mua mới/gia hạn sản phẩm kịp thời, tránh làm gián đoạn công việc.
2. Bổ sung bảng kê chi tiết hóa đơn cho tờ khai 01/CNKD để người dùng dễ dàng kiểm tra và đối chiếu số liệu.

RC6 – Phát hành ngày 21/02/2021

TÍNH NĂNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

[HOT] Lập tờ khai 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Xem tại đây.
Xử lý hóa đơn không hợp lệ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Xem tại đây.
[HOT] Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15.  Xem tại đây

RC5 – Phát hành ngày 22/01/2021

TÍNH NĂNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

[HOT] Hướng dẫn nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP.  Xem tại đây
Cập nhật thay đổi của Cơ quan Thuế và thay đổi địa bàn hành chính theo HTKK 4.6.3. Xem tại đây.
Khi người dùng thực hiện kết xuất báo cáo ra excel thì chương trình cho phép hiển thị nội dung báo cáo trên cùng 1 trang để thuận tiện trong việc lọc và tra cứu dữ liệu khi cần thiết. Xem tại đây.

RC4 – Phát hành ngày 05/01/2022

TÍNH NĂNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

[HOT] Đáp ứng chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

 Xem tại đây
[HOT] Hướng dẫn nghiệp vụ giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Xem tại đây
Bổ sung phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 406/UBTVQH15.
Xem tại đây
Bổ sung chức năng Gia hạn trên phần thông tin thuê bao, cho phép người dùng thực hiện gia hạn và tiếp tục sử dụng sản phẩm.  Xem tại đây.
Cho phép xuất các chứng từ ở phân hệ tiền mặt ra file excel theo đúng định dạng in để người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa các thông tin trên chứng từ một cách nhanh chóng, thuận tiện. Xem tại đây.
Trên báo cáo sổ nhật ký chung bổ sung cột Loại tiền và tỷ giá, giúp người dùng không cần phải tính toán thủ công ra ngoài file excel. Xem tại đây.
Cho phép xuất các chứng từ ở phân hệ bán hàng ra file excel theo đúng định dạng in để người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa các thông tin trên chứng từ một cách nhanh chóng, thuận tiện. Xem tại đây.
Cho phép xuất các chứng từ ở phân hệ kho ra file excel theo đúng định dạng in để người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa các thông tin trên chứng từ một cách nhanh chóng, thuận tiện. Xem tại đây.
Bổ sung thông tin diễn giải, mẫu số, ký hiệu hóa đơn lên phụ lục mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT để hỗ trợ công tác quản trị và phục vụ cho việc giải trình với cơ quan thuế khi kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn Xem tại đây.
Cho phép lọc trên chứng từ khấu hao tài sản cố định, chứng từ phân bổ CCDC, chi phí trả trước để thuận tiện hơn cho người dùng trong việc tra cứu, tìm kiếm các thông tin trên chứng từ. Xem tại đây.
Cho phép người dùng khai báo vật tư hàng hóa dưới dạng combo để tiết kiệm thời gian nhập liệu và theo dõi được tình hình nhập xuất cho hàng hóa dưới dạng combo. Xem tại đây.

RC3 – Phát hành ngày 22/11/2021

TÍNH NĂNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Đối với các chứng từ lập từ tệp tài liệu của KTDV thì cho phép tham chiếu trực tiếp đến các chứng từ, hóa đơn gốc để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.  Xem tại đây
Lựa chọn thông tin hạch toán chứng từ khi lấy hóa đơn từ meInvoice để lập chứng từ bán hàng  Xem tại đây.
Ẩn các cảnh báo đối chiếu sổ sách kế toán và sổ kho, sổ quỹ trong trường hợp người dùng không sử dụng phân hệ Thủ kho, Thủ quỹ.  Xem tại đây.
Cho phép thiết lập khoảng thời gian lọc dữ liệu chung trên phần mềm, giúp người dùng không phải mất thời gian thao tác nhiều trên chương trinh, nâng cao hiệu quả công việc. Xem tại đây.
Khi sửa đối tượng THCP trên giao diện chọn nhanh thì phần đối tượng tính giá thành lưu lại các giá trị đã chọn lần trước, giúp tiết kiệm thời gian thao tác của người dùng. Xem tại đây
Bổ sung chức năng Nhập từ exel trên danh mục đơn vị tính, giúp tiết kiệm thao tác và thời gian nhập liệu trên chương trình. Xem tại đây.
Cho phép người dùng thực hiện gắn mã công trình hàng loạt cho các chứng từ mua dịch vụ, trả lại hàng mua dịch vụ trên giao diện danh sách chứng từ mà không cần phải nhấn vào từng chứng từ để sửa, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. Xem tại đây.
Chương trình bổ sung cảnh báo cho người dùng nắm được khi khai báo tài khoản có tích chọn Có hạch toán ngoại tệ. Xem tại đây.

RC2 – Phát hành ngày 25/10/2021

TÍNH NĂNG

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1. Gắn mã công trình hàng loạt cho các chứng từ mua hàng, nhập kho/xuất kho, giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng, không cần phải nhấn vào từng chứng từ để sửa.  Xem tại đây
2. Cho phép người dùng xem nhanh được các chứng từ mua hàng, chứng từ nhập kho đang được hạch toán cho công trình nào mà không phải nhấn vào xem từng chứng từ chi tiết, giúp tiết kiệm thời gian cho kế toán và nâng cao hiệu quả công việc.  Xem tại đây.
3. Chương trình bổ sung thông tin Ký hiệu hóa đơn trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị), đáp ứng tốt cho mục đích quản trị tại đơn vị. Xem tại đây.
4. Hiển thị cảnh báo khi người dùng thực hiện thanh toán bằng tiền mặt cho các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên, hoặc tổng giá trị các hóa đơn thanh toán cho 1 nhà cung cấp trong cùng một ngày có giá trị từ 20 triệu trở lên, giúp hạn chế tối đa sai sót cho người dùng, tránh việc bị loại trừ chi phí ra khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế. Xem tại đây.
5. Thay đổi giao diện phần mềm đối với gói dành cho doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ, giúp Kế toán dịch vụ khi làm việc trên dữ liệu của khách hàng thì phân biệt được khách hàng đó đang dùng gói kế toán nào. Xem tại đây.
6. Bổ sung tính năng Nhập tham chiếu từ Excel, cho phép người dùng nhập thông tin tham chiếu giữa 2 chứng từ khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm sang phần mềm AMIS Kế toán. Xem tại đây
7. Bổ sung Cảnh báo khi nhập hóa đơn mua hàng đối với CCDC, TSCĐ nhập kho hoặc ghi nhận qua tài khoản 242, khi người dùng thực hiện cất chứng từ thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo, yêu cầu người dùng thực hiện ghi tăng CCDC/TSCĐ trước khi cất chứng từ. Xem tại đây.
8. Bổ sung cột ngày hóa đơn và phần chữ ký xác nhận phía khách hàng đối với công nợ phải thu, phần chữ ký xác nhận phía nhà cung cấp đối với công nợ phải trả, hỗ trợ công tác đối chiếu, kiểm tra chứng từ của kế toán. Xem tại đây.
9. Cho phép người dùng nhập khẩu thông tin hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra của tờ khai thuế GTGT để có thể nhập khẩu dữ liệu nhanh mà vẫn đảm bảo số liệu trên sổ kế toán và số liệu trên tờ khai thuế. Xem tại đây.
10. Các tiện ích khác Xem tại đây.
Cập nhật 12/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger