Kết nối AMIS Kế toán với phần mềm CRM

1.Mục đích:

Cho phép người dùng thực hiện kết nối ứng dụng AMIS Kế toán với phần mềm CRM để lấy được danh mục khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa, nhóm khách hàng,… từ CRM về AMIS Kế toán; giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu trên phần mềm, nâng cao hiệu quả công việc

2. Cách thực hiện trên chương trình:

  • Vào Thiết lập\Chọn Kết nối ứng dụng AMIS:

  • Nhấn Kết nối ngay:

  • Chọn dữ liệu kết nối với các ứng dụng AMIS:

  • Chương trình hiển thị giao diện Thiết lập đồng bộ dữ liệu với AMIS Bán hàng, nhấn Đồng ý:

  • Chương trình hiển thị giao diện kết nối thành công với AMIS Bán hàng, anh/chị có thể thực hiện Đồng bộ cơ cấu tổ chức:

  • Nhấn Đồng bộ:

  • Anh/chị có thể thay đổi dữ liệu kế toán đồng bộ với các ứng dụng AMIS bằng cách nhấn vào Thay đổi:

  • Anh/chị có thể thực hiện bỏ kết nối với hệ thống AMIS Bán hàng bằng cách nhấn vào Bỏ kết nối:

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền quản trị hệ thống kế toán trên AMIS Platform mới được quyền thay đổi dữ liệu kết nối và kết nối các ứng dụng AMIS.

Cập nhật 17/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger