1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Mua hàng
  6. Làm thế nào để trả lại hàng cho chứng từ mua hàng đã lập?
icon messenger