1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R19 (Ngày phát hành 04/06/2021)
 5. Thay đổi thông tư áp dụng và phương pháp tính thuế trên dữ liệu kế toán

Thay đổi thông tư áp dụng và phương pháp tính thuế trên dữ liệu kế toán

 • Từ trước phiên bản R19: Người dùng không được phép thay đổi thông tư áp dụng và phương pháp tính thuế trên dữ liệu kế toán khi đã tạo dữ liệu kể toán đó. Để thay đổi các thông tin này người dùng phải xóa dữ liệu cũ và tạo dữ liệu kế toán mới.
 • Từ phiện bản R19: Chương trình hỗ trợ người dùng thực hiện thay đổi thông tư áp dụng và phương pháp tính thuế trên dữ liệu kế toán mà không cần xóa dữ liệu đối với các dữ liệu chưa có phát sinh.

Chi tiết thay đổi:

 • Vào Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung:

 • Cho phép sửa lại chế độ kế toán:

 • Cho phép sửa lại phương pháp tính thuế:

 • Trường hợp dữ liệu đã có phát sinh mà người dùng thực hiện sửa chế độ kế toán và phương pháp tính thuế thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng nắm được:
  • Cảnh báo khi đổi lại phương pháp tính thuế:

  • Cảnh báo khi đổi lại thông tư:

Cập nhật 14/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger