Tôi muốn theo dõi thêm sổ quản trị trên AMIS kế toán thì làm thế nào?

Cách thực hiện:

  1. Tạo thêm dữ liệu Quản trị (Nội bộ) theo Hướng dẫn tạo mới dữ liệu kế toán
  2. Lấy Danh mục, số dư, chứng từ từ dữ liệu Tài chính (Thuế) đã có sang theo hướng dẫn Lấy chứng từ từ dữ liệu khác
Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger