1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Các tính năng khác
  5. Tùy chỉnh mẫu Chứng từ, Báo cáo có sẵn trên phần mềm

Tùy chỉnh mẫu Chứng từ, Báo cáo có sẵn trên phần mềm

Xem phim hướng dẫn:

Cho phép thiết lập các cột ẩn/hiện trên giao diện nhập liệu chứng từ, trên màn hình danh sách danh mục hoặc trên các báo cáo phân tích, thống kê số liệu.

Cách thao tác

Thiết lập mẫu trên giao diện nhập liệu của CHỨNG TỪ

Trên giao diện nhập liệu của chứng từ, để thiết lập ẩn/ hiển các cột thông tin, thay đổi độ rộng cột,… có thể thêm mẫu hoặc chỉnh sửa mẫu có sẵn.

  • Trên giao diện danh sách các chứng từ (phiếu thu, phiếu chi, chứng từ mua hàng, chứng từ bán hàng…), nhấn vào biểu tượng bánh răng để tùy chỉnh giao diện:

  • Tích chọn các cột muốn hiển thị trên tab nhập liệu chưng từ.

  • Nhấn Cất

Lưu ý:  Nếu cần hiển thị thêm các cột thông tin khác của loại Chứng từ đó để tích chọn/bỏ tích chọn: thì bạn nhấn “Hiển thị thêm” để hiển thị đầy đủ các thông tin khác để tích chọn/bỏ tích chọn.

Thiết lập mẫu trên giao diện tùy chỉnh của BÁO CÁO

Trên giao diện xem Báo cáo, để thiết lập ẩn/ hiển các cột thông tin, thay đổi độ rộng cột,… có thể thêm mẫu hoặc chỉnh sửa mẫu có sẵn.

  • Trên giao diện Báo cáo (Ví dụ: Số chi tiết các tài khoản, Sổ chi tiết bán hàng,…), nhấn vào biểu tượng bánh răng góc phải phía trên\chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện:

  • Tại bảng Tùy chỉnh giao diện, tích chọn các cột muốn hiển thị trên Báo cáo

+ Nếu cần hiển thị thêm các cột thông tin khác của loại Báo cáo đó để tích/bỏ tích chọn: thì bạn nhấn “Hiển thị thêm” để hiển thị đầy đủ các thông tin khác để tích chọn/bỏ tích chọn

+ Nếu cần Sửa tên cột hiển thị, Độ rộng cột: thì bạn nhấn dòng “Sửa tên cột hiển thị và độ rộng” ở góc trên bên trái của bảng tùy chỉnh

+ Nếu cần Thay đổi vị trí sắp xếp các cột: thì bạn nhấn chuột trái vào biểu tượng 9 dấu chấm ở đầu dòng tiêu đề của cột đó \ giữ chuột và kéo đến vị trị mong muốn \ thả chuột trái ra

  • Sau khi sửa xong, nhấn Cất.

Cập nhật 14/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay