1. Tổng quan

Hỗ trợ người dùng nắm được một cách Tổng quan về tình hình tài chính của đơn vị từ đó đưa ra được những định hướng, quyết định điều hành hợp lý:

 • Các biểu đồ đã đáp ứng trên giao diện Tổng quan:
  • Tình hình tài chính của đơn vị
  • Nợ phải thu theo hạn nợ
  • Nợ phải trả theo hạn nợ
  • Doanh thu, chi phí, lợi nhuận
  • Hàng hóa tồn kho
  • Mặt hàng bán chạy
  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Dòng tiền
  • Doanh thu theo đơn vị
  • Hàng hóa sắp hết hạn/quá hạn
  • Hàng hóa sắp hết
  • Nợ phải thu khách hàng
  • Nợ phải trả sắp đến/quá hạn
  • Nợ phải thu sắp đến/quá hạn
  • Nợ phải trả nhà cung cấp

Tại giao diện Tổng quan, người dùng có thể thực hiện các chức năng sau:

 • Thêm hoặc bớt biểu đồ hiển thị trên giao diện:
 • Căn chỉnh độ rộng, hẹp của biểu đồ:
 • Thay đổi đơn vị tính trên biểu đồ:

Cập nhật 23/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay