1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Ngân hàng
  6. Khi xem số tồn ở sổ tiền gửi ngân hàng không khớp với số tồn trên giao diện thu/chi tiền của phân hệ Tiền gửi thì làm như thế nào?

Khi xem số tồn ở sổ tiền gửi ngân hàng không khớp với số tồn trên giao diện thu/chi tiền của phân hệ Tiền gửi thì làm như thế nào?

1. Biểu hiện

Tổng số dư tiền gửi ngân hàng xem tại phân hệ Tiền gửi không bằng với số tồn trên Sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ: Tổng số dư tiền gửi ngân hàng xem tại phân hệ Tiền gửi đang hiển thị là: 341.078.980 VND

Nhưng khi xem số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng đến ngày 31/12/2021 là: 412.578.980 VND

2. Nguyên nhân

Do cách lấy số liệu 2 phần khác nhau:

  • Tổng số dư tiền gửi trên phân hệ Tiền gửi đang hiển thị là số tồn tính đến ngày chứng từ cuối cùng được hạch toán trên dữ liệu (bao gồm tất cả các chứng từ).
  • Số Tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng là số tồn tính đến ngày cuối cùng trên kỳ báo cáo (chỉ bao gồm các chứng từ trong khoảng thời gian chọn xem báo cáo).
3. Cách kiểm tra
  • Khi xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng, chọn khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/9997 (khoảng thời gian sau năm 2021): Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày đang xem hay không.

  • Sửa lại ngày hạch toán chứng từ nếu phát hiện ngày hạch toán bị sai.

 

Cập nhật 26/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay