Làm thế nào để hạch toán giảm giá hàng bán trả lại tiền gửi?

Bước 1:

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
  •  Nhấn vào biểu tượng hình cái bút để chỉnh sửa lại tùy chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ. Tích chọn Không, khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.

Bước 2: Lập chứng từ giảm giá hàng bán

  • Trên chứng từ trả lại hàng bán chọn Giảm trừ công nợ, sửa lại cột TK công nợ thành 1121

  • Vào Tùy chỉnh giao diện
  • Tích chọn Hiển thị cột TK Ngân hàng/ Nhấn Cất/ Áp dụng.

  • Trên chứng từ hiển thị Cột TK Ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng và nhấn Cất.

Cập nhật 21/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger