1. Trang chủ
 2. 7. Tính năng mới
 3. AMIS Kế toán_Các tính năng mới theo từng phiên bản

AMIS Kế toán_Các tính năng mới theo từng phiên bản

R32 (Phát hành ngày 10/05/2022)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Thiết lập mẫu email [HOT] Cho phép thiết lập mẫu email khi gửi đơn mua hàng. Xem tại đây
Nghị quyết 43/2022/QH15 [HOT] Cho phép người dùng xem nhanh được danh sách các chứng từ, hóa đơn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Xem tại đây.
Mua hàng [HOT] Chương trình cho phép phân bổ chứng từ chi phí mua hàng cho cả phí trước hải quan và phí hàng về kho của cùng một chứng từ mua hàng để đáp ứng mong muốn của đơn vị. Xem tại đây.
Mẫu ủy nhiệm chi Cho phép in Ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của các Ngân hàng sau:

 • ACB
 • SHB
 • An Bình
 • HD Bank
 • Shinhanbank
 • PG Bank
 • Oceanbank
 • MSB
 • Seabank
 • VIB
 • Saigonbank
 • VP Bank
 • HD Bank
 • Tien Phong Bank
 • Vietcapital Bank
Bán hàng 1. Cho phép phân nhóm khách hàng hàng loạt để tiến hành phân vào nhóm mới hoặc thay đổi nhóm khách hàng hiện tại của người dùng. Xem tại đây.
2. Khi bổ sung nhóm khách hàng mới trên chính sách giá đã lập và thiết lập giá bán và chiết khấu cho nhóm khách hàng mới này thì phần mềm giữ nguyên giá bán và chiết khấu của các mặt hàng trên những nhóm khách hàng cũ để đáp ứng nhu cầu quản trị của đơn vị. Xem tại đây.
3. Cho phép cập nhật được đơn giá bán gần nhất khi lập chứng từ trả lại hàng bán (không cần chọn Lập từ chứng từ bán hàng, chỉ cần chọn mã hàng, chương trình sẽ tự động cập nhật đơn giá bán gần nhất của mặt hàng đó) để đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Xem tại đây.
Nghị định 123/2020/NĐ-CP 1. [HOT] Cho phép người dùng điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu trên hóa đơn điều chỉnh phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Xem tại đây.
2. [HOT]Cho phép người dùng lập hóa đơn chiết khấu thương mại trong trường hợp số tiền chiết khấu lập được 1 hóa đơn riêng khi kết thúc kỳ kế toán theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Xem tại đây.
Tờ khai 01/CNKD [HOT] Bổ sung bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tờ khai 01/CNKD để giúp người dùng thuận tiện trong việc đối chiếu doanh thu, chi phí, thuế tổng hợp trên tờ khai. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Chương trình bổ sung dòng tổng cộng cho cột số nợ tối đa trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả giúp kế toán đối chiếu nhanh được số liệu tổng hợp theo nhu cầu. Xem tại đây
2. Cho phép hiển thị số liệu cột dư nợ, dư có ở dòng tổng cộng khi in báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Xem tại đây
3. Cho phép hiển thị thông tin công trình trên báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng nếu trên đơn đặt hàng có điền thông tin công trình. Xem tại đây
Tiện ích khác Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R31 (Phát hành ngày 20/04/2022)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bán hàng 1. Lập đơn đặt hàng từ hợp đồng bán. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng bỏ thiết lập chiết khấu khi xây dựng chính sách giá nếu không có nhu cầu. Xem tại đây.
Kho Bổ sung các thông tin: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bán kính và lượng trên các chứng từ của phân hệ Kho. Xem tại đây.
Thuế 1. Trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra (mẫu quản trị) thể hiện được tổng doanh số bán chưa có thuế GTGT và tổng tiền thuế GTGT của từng nhóm hàng hóa dịch vụ giúp người dùng dễ dàng nắm được tổng doanh số bán và tổng tiền thuế GTGT một cách nhanh chóng. Xem tại đây.
2. Hiển thị cảnh báo khi tích chọn hiển thị thông tin đại lý thuế nhưng bỏ trống các trường thông tin bắt buộc để người dùng nắm được. Xem tại đây.
3. Cập nhật XML và nộp qua mTax tờ khai bổ sung: 03/TNDN cho các hộ, cá nhân kinh doanh. Xem tại đây.
Nghị định 123 Cho phép lập các chứng từ đầu vào từ hóa đơn phát hành theo Nghị định 123 của các nhà cung cấp: Thái Sơn, BKAV, VNPT,… để tiết kiệm thời gian nhập liệu của kế toán.
Tiện ích khác 1. Khi in chứng từ cho phép xuất chứng từ ra excel trên phân hệ Tổng hợp và phân hệ Bán hàng để có thể chỉnh sửa lại chứng từ trước khi gửi cho khách hàng. Xem tại đây.
2. Bổ sung thông tin % thuế GTGT trên chứng từ bán hàng ủy thác xuất khẩu, giúp người dùng xuất hóa đơn theo đúng quy định. Xem tại đây.
3. Cho phép người dùng khi in mẫu trộn thì lấy theo tùy chọn Cộng gộp các mặt hàng giống nhau khi in phiếu nhập kho đã được thiết lập trước đó để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Xem tại đây.
4. Hiển thị cảnh báo nếu người dùng thực hiện tiếp chức năng khi chương trình đang thực hiện tính giá/bảo trì để tránh gây tắc nghẽn server. Xem tại đây.
5. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R30 (Phát hành ngày 06/04/2022)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Quản lý hóa đơn [HOT] Hủy hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế có trạng thái không hợp lệ. Xem tại đây.
Mua hàng Lập các hợp đồng mua từ các đơn mua hàng. Xem tại đây.
Bán hàng 1. [HOT] Cho phép người dùng lựa chọn cộng gộp hoặc không cộng gộp các mã VTHH giống nhau khi lập chứng từ bán hàng từ nhiều phiếu xuất, giúp người dùng nhanh chóng nắm được tổng số lượng xuất kho của từng mặt hàng là bao nhiêu và tiết kiệm thời gian, thao tác nhập liệu thủ công trên chương trình. Xem tại đây.
2. Cho phép hiển thị đơn giá vốn trên tab Hàng tiền của chứng từ bán hàng để giúp người dùng thuận tiện, dễ dàng hơn trong việc theo dõi đơn giá vốn. Xem tại đây.
3. [HOT] Cho phép người dùng lập nhiều hóa đơn cho cùng 1 chứng từ bán hàng để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị. Xem tại đây.
4. Cho phép người dùng để trống đơn giá khi thực hiện nhập từ Excel chứng từ bán hàng, hóa đơn vào phần mềm. Nếu người dùng chỉ nhập số lượng, thành tiền, không nhập thông tin đơn giá thì phần mềm sẽ không tự động tính toán lại thông tin đơn giá để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Xem tại đây.
Công cụ dụng cụ [HOT] Chương trình bổ sung chức năng lọc trên các giao diện chứng từ: Phân bổ CCDC, Chi phí trả trước, TSCĐ. Xem tại đây.
Kho 1.[HOT] Khi lập lệnh sản xuất cho phép chọn mã quy cách của thành phẩm để phù hợp với đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp. Xem tại đây.
2. Chương trình bổ sung cột Mã kho trên giao diện chọn phiếu nhập khi người dùng thêm phiếu xuất kho để đáp ứng nhu cầu quản trị tại đơn vị. Xem tại đây.
3. [HOT] Trường hợp người dùng lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho bao gồm cả mặt hàng có tính chất là hàng hóa và dịch vụ thì khi thực hiện in phiếu xuất kho, chương trình chỉ lấy lên các mặt hàng có tính chất là hàng hóa để đảm bảo đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nhu cầu của đơn vị. Xem tại đây.
Thuế Cho phép người dùng lựa chọn xuất Excel dạng dữ liệu hoặc dạng mẫu in trên các tờ khai của phân hệ Thuế. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Bổ sung báo cáo Sổ cái (đối với hình thức Chứng từ ghi sổ) để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Xem tại đây
2. Bổ sung báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái để hỗ trợ người dùng trong công tác kiểm tra đối chiếu được thuận tiện hơn. Xem tại đây
3. Chương trình bổ sung báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước để hỗ trợ người dùng trong công tác kiểm tra đối chiếu được thuận tiện hơn. Xem tại đây
4. Cho phép người dùng lọc các cột thông tin khi xem chi tiết chênh lệch trên báo cáo đối chiếu kho và sổ cái để dễ dàng nắm được nguyên nhân chênh lệch và đưa ra hướng xử lý phù hợp. Xem tại đây
5. Cải tiến việc xuất excel báo cáo để người dùng dễ hiểu hơn, và có thể dễ dàng nắm được quá trình tải dữ liệu đã hoàn tất hay chưa, hỗ trợ công tác kế toán tại đơn vị được thuận tiện hơn. Xem tại đây
Tiện ích khác 1.[HOT] Cho phép hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ: thu/chi để giúp người dùng dễ dàng trong việc lọc, tìm kiếm các khách hàng trên danh sách. Xem tại đây.
2. Khi in chứng từ cho phép xuất ra Excel tại các phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi để có thể chỉnh sửa lại chứng từ trước khi gửi cho khách hàng. Xem tại đây.
3. Bổ sung cảnh báo khi người dùng vào phần mềm mà múi giờ khác với giờ trên server để tránh sai sót số liệu. Xem tại đây.
4. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R29 (Phát hành ngày 16/03/2022)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tra cứu mặt hàng giảm thuế [HOT]Tra cứu mặt hàng giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức dễ dàng xác định hàng hóa, dịch vụ của đơn vị có thuộc đối tượng được giảm thuế hay không. Xem tại đây.
Xử lý hóa đơn đầu vào Cho phép người dùng lập chứng từ mua hàng từ nhiều hóa đơn khi thực hiện lấy hóa đơn từ Invoicebots. Xem tại đây
Công cụ sửa mẫu [HOT] Cho phép người dùng thực hiện chuyển mẫu đã sửa từ SME sang AMIS Kế toán giúp tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhu cầu sửa mẫu của người dùng: Phiên bản này đáp ứng mẫu Phiếu xuất kho 02-VT. Xem tại đây.
Cập nhật mẫu tờ khai bổ sung theo Thông tư 80 Cập nhật tờ khai bổ sung theo TT80 với các loại thuế sau:

 • Mẫu 01/GTGT – Tờ khai thuế GTGT theo PP khấu trừ
 • Mẫu 02/GTGT – Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
 • Mẫu 04/GTGT – Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
 • Mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Mẫu 01/TTĐB – Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt
Mua hàng 1. Cho phép người dùng nhập từ Excel chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn để tiết kiệm thời gian, thao tác nhập liệu cho người dùng.. Xem tại đây.
2. Chương trình cho phép người dùng thực hiện Nhập từ Excel các hợp đồng mua vào phần mềm, giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập thủ công các hợp đồng, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Xem tại đây.
Bán hàng Cho phép hiển thị các mặt hàng của chứng từ bán hàng trên cùng 1 dòng khi lập phiếu xuất kho từ chứng từ bán hàng để giúp người dùng thuận tiện hơn khi thao tác trên chương trình. Xem tại đây.
Giá thành Khi thực hiện tính giá thành theo phương pháp giản đơn, tại bước phân bổ chi phí chung, tab Kết quả phân bổ, chương trình bổ sung chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới, cho phép người dùng sao chép tỷ lệ phân bổ để giảm thiểu thao tác nhập liệu trên chương trình. Xem tại đây.
Báo cáo Bổ sung báo cáo Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm trên phân hệ Thuế.. Xem tại đây
Tiện ích khác 1. Cho phép người dùng lựa chọn chỉ lấy lên các hóa đơn có phát sinh trong kỳ hoặc lấy lên cả các hóa đơn phát sinh của kỳ trước trên báo cáo chi tiết công nợ phải thu/phải trả theo hóa đơn. Xem tại đây
2. Trên các giao diện nhập liệu chứng từ, cho phép người dùng tìm nhanh được các đơn đặt hàng, hỗ trợ người dùng chọn dữ liệu một cách chính xác, nhanh chóng hơn. Xem tại đây.
3. Chương trình bổ sung thông tin mã khách hàng trên giao diện thu tiền khách hàng theo hóa đơn, giúp người dùng thuận tiện trong quá trình tìm kiếm khách hàng. Xem tại đây.
4. Cho phép người dùng khi nhập từ Excel các phiếu xuất kho thì giờ trên phiếu xuất kho lấy theo giờ trên máy tính để phục vụ cho mục đích quản trị của doanh nghiệp. Xem tại đây.
5. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R28 (Phát hành ngày 18/02/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Quản lý hóa đơn [HOT] Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Xem tại đây
Gửi hóa đơn nháp cho khách hàng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Xem tại đây
Thuế 1. Quản lý biểu tính thuế tài nguyên. Xem tại đây
2. Cập nhật thay đổi của Cơ quan Thuế và thay đổi địa bàn hành chính theo HTKK 4.6.3. Xem tại đây.
3. Bổ sung tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Xem tại đây.
4. Bổ sung tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Xem tại đây.
5. Bổ sung tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Xem tại đây.
6. Bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Xem tại đây.
7. Bổ sung tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Xem tại đây.
Kết nối với MISA eShop Khi lấy chứng từ từ eShop, cho phép người dùng thiết lập điều kiện cho các chứng từ được lấy về theo mong muốn, giúp giảm thiểu độ lớn của dữ liệu được lấy về từ eShop, hỗ trợ quá trình đồng bộ được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Xem tại đây.
Chế độ kế toán hộ kinh doanh 1. [HOT] Lập tờ khai 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Xem tại đây.
2. Chương trình đáp ứng mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1-HKD) theo Thông tư 88/2021/TT-BTC. Xem tại đây.
3. Chương trình đáp ứng Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN (mẫu số S4-HKD) theo Thông tư 88/2021/TT-BTC. Xem tại đây
4. Chương trình đáp ứng Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Mẫu số S3-HKD) theo Thông tư 88/2021/TT-BTC. Xem tại đây
Mua hàng Khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng cho phép hiển thị thông tin Thành tiền và Đơn giá để giúp người dùng dễ dàng lựa chọn đúng mặt hàng có đơn giá mong muốn, hỗ trợ công tác so sánh đối chiếu của người dùng được thuận tiện và nhanh chóng hơn. Xem tại đây.
Báo cáo Thay đổi cách lấy số liệu; Bổ sung tùy chọn để báo cáo hiển thị số liệu theo nhu cầu. Xem tại đây
Tiện ích khác 1. Trên giao diện chi tiết chứng từ, chương trình bổ sung trường thông tin Đơn giá sau chiết khấu để chương trình tự động tính toán khi cần thiết, giúp người dùng giảm thiếu công tác tính toán thủ công, nâng cao năng suất làm việc. Xem tại đây.
2. Không cho phép người dùng đổi thông tư và phương pháp tính thuế, giúp người dùng tránh được việc chọn sai thông tư, phương pháp tính thuế trong quá trình làm việc. Xem tại đây.

R27 (Phát hành ngày 15/01/2022)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Chế độ kế toán [HOT] Đáp ứng chế độ kế toán danh cho hộ, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC. Xem tại đây
Kết nối ứng dụng [HOT] Kết nối với AMIS Mạng xã hội để cung cấp dữ liệu lên biểu đồ, báo cáo của trạng mạng xã hội để ban lãnh đạo có thể nhanh chóng nắm bắt được kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Xem tại đây
Quản lý hóa đơn 1. Ảnh hưởng của hóa đơn khi sang năm 2022. Xem tại đây
2. Xử lý hóa đơn không hợp lệ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Xem tại đây.
3. Chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thành hóa đơn giấy. Xem tại đây.
4. Cho phép người dùng khi thực hiện xem hóa đơn phát hành từ phần mềm AMIS Kế toán mà trong đó có vật tư hàng hóa theo dõi theo mã quy cách thì trên mẫu hóa đơn không hiển thị quy cách sẽ hiển thị các dòng vật tư hàng hóa như trên chứng từ. Xem tại đây.
5. Trên danh sách hóa đơn tại phân hệ Bán hàng, chương trình bổ sung chức năng Lấy lại dữ liệu, tự động cập nhật trạng thái hóa đơn mới nhất từ MISA meInvoice. Xem tại đây.
Tiền gửi Cho phép người dùng nhập từ excel khế ước vay, hợp đồng tín dụng trực tiếp vào phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu cho kế toán mà vẫn đảm bảo độ chính xác. Xem tại đây.
Mua hàng Cải tiến các giao diện chọn nhanh ở phân hệ Mua hàng. Xem tại đây.
Bán hàng 1. Cho phép người dùng khi lập chứng từ bán hàng từ báo giá thì lấy lên được đầy đủ các thông tin trên các trường mở rộng, giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công các thông tin mở rộng từ chứng từ bán hàng lên báo giá, nâng cao năng suất làm việc. Xem tại đây.
2. Cho phép ẩn hiện các trường thông tin mở rộng trên phân hệ Bán hàng (tại tab Hóa đơn và Giảm giá hàng bán). Xem tại đây.
3. Trên chứng từ bán hàng, nếu thành tiền mặt hàng bằng 0 thì khi người dùng thực hiện nhập số tiền chiết khấu, chương trình sẽ không tự động tính toán lại tỷ lệ chiết khấu như cách làm trước đây. Xem tại đây.
4. Cho phép xuất chứng từ ra Excel khi thực hiện in chứng từ theo lô tại phân hệ Bán hàng. Xem tại đây.  
Kho Cho phép người dùng xuất chứng từ in ra excel để chỉnh sửa trước khi gửi cho khách hàng, đáp ứng tốt mong muốn của đơn vị. Xem tại đây.
Công cụ sửa mẫu Cho phép người dùng thực hiện chuyển mẫu đã sửa từ SME sang AMIS Kế toán giúp tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhu cầu sửa mẫu của người dùng. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Bổ sung Báo cáo đối chiếu giá trị nhập, xuất kho của lệnh lắp ráp, tháo dỡ để kịp thời báo cáo cho lãnh đạo về tình hình sản xuất cho lãnh đạp và kịp thời phát hiện tình trạng xuất thừa/thiếu nguyên vật liệu (nếu có). Xem tại đây
2. Cho phép hiển thị nội dung báo cáo trên cùng 1 trang khi thực hiện kết xuất báo cáo ra excel để thuận tiện trong việc lọc và tra cứu dữ liệu khi cần thiết. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. Tự động gửi các thông báo hướng dẫn cho người dùng khi đến khoảng thời gian lập và nộp báo cáo tài chính để người dùng có thể  tìm hiểu và chủ động thực hiện công việc, đảm bảo thời hạn và tính chính xác. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng tạo mẫu trộn lấy lên thông tin hợp đồng bán dưới chi tiết hàng hóa của chứng từ bán hàng để đơn vị tạo được mẫu trộn theo đặc thù doanh nghiệp. Xem tại đây.
3. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R26 (Phát hành ngày 08/12/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Quản lý hóa đơn [HOT] Hướng dẫn nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Xem tại đây
Kết nối với AMIS Tiền lương Kết nối với AMIS Tiền lương để đồng bộ dữ liệu từ AMIS Tiền lương về AMIS Kế toán và hạch toán các chi phí lương, giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công trên chương trình mà vẫn đảm bảo tính chính xác, đem lại hiệu quả công việc cao. Xem tại đây.
Thuế Bổ sung phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 406/UBTVQH15 để đáp ứng thay đổi về thuế và hóa đơn theo Nghị quyết 406. Xem tại đây.
Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng mua. Xem tại đây.
Tiện ích 1. Cho phép nhập từ excel các thông tin: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bán kính và lượng trên chứng từ mua hàng, giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Xem tại đây.
2. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R25 (Phát hành ngày 04/11/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nghiệp vụ giảm 30% thuế GTGT [HOT] Hướng dẫn nghiệp vụ giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15. Xem tại đây
Giao diện ứng dụng [HOT] Chương trình cho phép người dùng lựa chọn giao diện ứng dụng hiển thị trên màn hình làm việc. Xem tại đây.
Xử lý hóa đơn đầu vào [HOT] Chương trình cho phép người dùng thực hiện tùy chỉnh giao diện và lọc theo từng cột trên danh sách hóa đơn đầu vào để giúp người dùng tùy chỉnh và tra cứu thông tin theo nhu cầu, hỗ trợ công việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Xem tại đây.
Bán hàng 1. Cho phép người dùng khi lập đơn đặt hàng nếu thực hiện sửa trường thông tin mô tả hàng hóa thì đơn đặt hàng được in ra sẽ lấy theo nội dung đã sửa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng lựa chọn tất cả các chứng từ hạch toán chung cho 1 khách hàng khi thực hiện lập hàng loạt chứng từ bán hàng từ hóa đơn meInvoice. Xem tại đây.
Kho [HOT] Chương trình bổ sung thông tin tổng số lượng nguyên vật liệu cho 1 đơn vị sản phẩm trên lệnh sản xuất giúp người dùng nắm được thông tin tổng nguyên vật liệu một cách nhanh chóng. Xem tại đây.
Ngân sách [HOT] Cho phép người dùng thực hiện thiết lập kế hoạch ngân sách theo tháng để đáp ứng nhu cầu quản trị tại doanh nghiệp. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Chương trình bổ sung Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng, hỗ trợ người dùng kiểm tra đối chiếu thông tin thanh toán phát sinh trong tháng tương ứng với chứng từ bán hàng nào. Xem tại đây
2. Chương trình bổ sung Báo cáo tồn theo chứng từ nhập chưa chuyển kho để phục vụ tốt cho mục đích quản trị tại doanh nghiệp. Xem tại đây.
3. Cho phép người dùng theo dõi số đơn đặt hàng/đơn mua hàng trên báo cáo chi tiết công nợ phải thu/phải trả. Xem tại đây.
4.Trên báo cáo sổ nhật ký chung bổ sung cột thông tin Tên tài khoản và Tên tài khoản đối ứng để phục vụ mục đích quản trị của đơn vị. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. Chương trình cho phép người dùng thực hiện xuất chứng từ ra excel để thực hiện chỉnh sửa khi cần thiết trước khi gửi chứng từ cho đối tác và các đơn vị liên quan. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng xuất dữ liệu ra file excel với đầy đủ thông tin (Thông tin công ty, Mẫu số, Chân chữ ký,…) như ở trên chương trình để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Xem tại đây.
3. Chương trình cho phép người dùng thực hiện ghi sổ chứng từ trong trường hợp trên chứng từ có loại tiền khác đồng tiền hạch toán, đồng thời trên chứng từ có nhiều dòng hạch toán, trong đó chỉ có 1 tài khoản theo dõi theo ngoại tệ. Xem tại đây.
4. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R24 (Phát hành ngày 08/10/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

AMIS Education [HOT] Hướng dẫn triển khai AMIS Education. Xem tại đây
Xử lý hóa đơn đầu vào 1. Cải tiến màn hình xem hóa đơn đầu vào trên invoicebots. Xem tại đây
2. [HOT] Cho phép người dùng dùng thử tính năng Xử lý hóa đơn đầu vào để hỗ trợ người dùng dùng thử tính năng trước khi đi đến quyết định mua phần mềm để sử dụng.. Xem tại đây.
Giao diện ứng dụng [HOT] Chương trình cho phép người dùng lựa chọn giao diện ứng dụng hiển thị trên màn hình làm việc. Xem tại đây.
Công cụ sửa mẫu [HOT] Cho phép người dùng thực hiện chuyển mẫu đã sửa từ SME sang AMIS Kế toán giúp tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhu cầu sửa mẫu của người dùng. Xem tại đây.
Tổng quan Cho phép cập nhật nhanh chóng số liệu tổng quan trên các danh sách và phân hệ tổng quan khi có sự thay đổi, giúp người dùng xem nhanh được số liệu tổng quan ở thời điểm hiện tại mà không cần vào chi tiết báo cáo.Xem tại đây.
Thiết lập tùy chọn 1. [HOT]Cho phép người dùng lựa chọn sử dụng chung hoặc sử dụng riêng danh mục tại các chi nhánh tùy thuộc vào nhu cầu và đặc thù của doanh nghiệp. Xem tại đây.
2. Thay đổi vị trí tùy chọn Cách lấy số tiền thực chi của hợp đồng bán lên nhóm tùy chọn Bán hàng để đồng nhất trên chương trình và cảnh báo khi thay đổi tùy chọn. Xem tại đây.
Hach toán gộp nhiều hóa đơn [HOT] Cho phép hạch toán gộp nhiều hóa đơn trên Phiếu chi/Ủy nhiệm chi loại mua ngoài có hóa đơn, Chứng từ nghiệp vụ khác để đáp ứng việc hạch toán gộp nhiều hóa đơn và phù hợp với thực tế phát sinh tại đơn vị. Xem tại đây.
Mua hàng Bổ sung chức năng Lập chứng từ mua dịch vụ trên tiện ích nhận hóa đơn đầu vào giúp người dùng ghi nhận một cách đúng đắn loại chứng từ và tính chất của dịch vụ mua vào. Xem tại đây.
Bán hàng 1. Cho phép người dùng in hóa đơn, chứng từ theo nhóm vật tư hàng hóa. Xem tại đây.
2. Cho phép lấy được các dòng ghi chú, điều khoản và thông tin trưởng mở rộng lên chứng từ bán hàng khi thực hiện lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng, giúp người dùng tiết kiệm thời gian kiểm tra, đối chiếu. Xem tại đây.
Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng Trên giao diện Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng, chương trình bổ sung thêm cột Diễn giải, hỗ trợ người dùng tìm kiếm một cách chính xác và nhanh chóng đơn hàng cần thu tiền. Xem tại đây.
Báo cáo 1. [HOT] Bổ sung mẫu Thông báo công nợ khách hàng để đáp ứng nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp.. Xem tại đây
2. Chương trình bổ sung dòng tổng cộng theo nhóm trên báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng. Xem tại đây
3. Trên báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo công trình hiển thị dòng tổng cộng số dư cuối kỳ của tất cả các công trình để đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. [HOT]Cho phép người dùng tạo diễn giải riêng cho phần tiền hàng và tiền thuế trên chứng từ phiếu chi/ủy nhiệm chi/chứng từ nghiệp vụ khác. Xem tại đây.
2. Chương trình bổ sung thêm một số cột thông tin trên Báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng (Chi tiết theo các khoản giảm trừ) để đáp ứng nhu cầu và phù hợp với mẫu đặc thù của người dùng. Xem tại đây.
3. Bổ sung tùy chọn Không hiển thị công nợ lũy kế năm và công nợ quá hạn trên biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ để đáp ứng nhu cầu của người dùng, giúp đồng nhất mẫu báo cáo trên chương trình và báo cáo của doanh nghiệp. Xem tại đây.
4. Cho phép người dùng thực hiện xóa dữ liệu kế toán một cách nhanh chóng. Xem tại đây.
5. Chương trình bổ sung tính năng cảnh báo khi phần mềm sắp hết hạn sử dụng để người dùng có kế hoạch mua mới/gia hạn sản phẩm kịp thời, tránh làm gián đoạn công việc. Xem tại đây.
6. Cho phép copy trực tiếp từng cột dữ liệu trên excel để dán vào giao diện nhập liệu. Xem tại đây.
7. Cải tiến thông báo cho khách hàng về việc nâng cấp hệ thống. Xem tại đây.
8. Bổ sung tiện ích cho phép xuất ra Excel các chỉ số tài chính phản ánh tình hình sức khỏe doanh nghiệp. Xem tại đây
9. Các tiện ích khác. Xem tại đây

R23 (Phát hành ngày 14/08/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Công cụ sửa mẫu [HOT] Chuyển mẫu đã sửa từ SME sang AMIS Kế toán . Xem tại đây.
Phân tích tài chính [HOT] Chỉ số tài chính phản ánh tình hình sức khỏe doanh nghiệp. Xem tại đây
Chuyển đổi dữ liệu [HOT] Kiểm tra đối chiếu số liệu sau khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME.NET sang AMIS Kế toán. Xem tại đây.
Hệ thống tùy chọn 1. Bổ sung cảnh báo khi thay đổi định dạng số trên chương trình để người dùng nắm được. Xem tại đây
2. [HOT] Cho phép người dùng lựa chọn cách lấy giá trị thực hiện của hợp đồng mua theo giá trị hàng hóa đã giao hoặc theo phát sinh tài khoản để phục vụ cho mục đích quản trị tại doanh nghiệp. Xem tại đây.
Kết nối API Cho phép đồng bộ phiếu xuất kho từ AMIS Kế toán sang các phần mềm khác khi người dùng thực hiện kết nối với API, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu của kế toán và nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc. Xem tại đây.
Đối với gói dành cho KTDV 1. Cho phép người dùng nhập dữ liệu từ excel vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào (đối với gói thuê bao dành cho doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ). Xem tại đây.
2. Chuyển đổi từ phần mềm FAST:

 • Danh mục: Hệ thống tài khoản, vật tư hàng hóa, kho, khách hàng, nhà cung cấp
 • Phân hệ: Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Tổng hợp
3. Chuyển đổi từ phần mềm G9:

 • Danh mục: Hệ thống tài khoản, Khách hàng, Nhà cung cấp, Kho, Vật tư hàng hóa
 • Phân hệ: Số dư đầu kỳ, Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, TSCĐ, Kho, Tổng hợp
Báo cáo Khi người dùng thực hiện thiết lập công thức cho các trường mở rộng trên báo cáo thì chương trình sẽ tự động hiển thị số tổng cộng để giúp người dùng xem nhanh được số liệu báo cáo. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. Cho phép hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ: Báo giá, đơn đặt hàng. Xem tại đây.
2. Khi người dùng lấy chứng từ từ dữ liệu này sang dữ liệu khác thì không lấy trạng thái ghi sổ của thủ kho, thủ quỹ sang để phù hợp với thực tế phát sinh tại đơn vị. Xem tại đây.
3. Chương trình cho phép hiển thị các kênh hỗ trợ của MISA khi người dùng đăng nhập vào phần mềm, nhằm gợi nhớ cho khách hàng về việc sử dụng các kênh hỗ trợ của MISA khi gặp khó khăn và truyền thông rộng rãi các kênh hỗ trợ của MISA đến với khách hàng. Xem tại đây.
4. Cho phép người dùng thực hiện lọc các chứng từ theo trạng thái đã chọn hoặc chưa chọn trên chứng từ để thuận tiền cho việc kiểm tra, đối chiếu khi cần. Xem tại đây.
5. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R22 (Phát hành ngày 16/08/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Kết nối ứng dụng [HOT] Lập chứng từ hạch toán từ các dữ liệu kết nối với các ứng dụng khác thông qua API. Xem tại đây.
Mua hàng 1. Cải tiến giá trị đã thực hiện của hợp đồng mua bao gồm cả giá trị tiền thuế trên chứng từ nhận hóa đơn . Xem tại đây.
2. Bổ sung thông tin tiền thuế Bảo vệ môi trường trên khu vực tổng hợp của chứng từ mua hàng nhập khẩu để người dùng dễ dang kiểm tra được thông tin số tiền thuế BVMT khi có nhu cầu. Xem tại đây.
Quản lý hóa đơn 1. Cho phép người dùng lựa chọn phát hành hoặc không phát hành hóa đơn kèm chứng từ xuất hàng cho chi nhánh khác để thuận tiện hơn trong việc điều chuyển hàng hóa nội bộ tại doanh nghiệp. Xem tại đây.
2. Cho phép lấy lên hóa đơn bán hàng thông tin của chi nhánh đang thực hiện phát hành hóa đơn là thông tin điểm bán. Xem tại đây.
3. Khi thực hiện phát hành hóa đơn trực tiếp trên AMIS Kế toán thì các thông tin: Đơn giá, Thành tiền, Tổng tiền, Tổng tiền bằng chữ đều thể hiện theo thông tin của số tiền quy đổi. Xem tại đây.
Báo cáo Trên báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất bổ sung cột Giá trị xuất kho. Xem tại đây
Gói dành cho doanh nghiệp thuê KTDV 1. Các tiện ích trong phiên bản R22. Xem tại đây.
2. Bổ sung báo cáo quản trị nội bộ để có thể gửi nhanh số liệu cho khách hàng. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. Cho phép người dùng xóa cache trực tiếp trên phần mềm để đảm bảo không làm mất mật khẩu đã lưu trên trình duyệt. Xem tại đây.
2. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R21 (Phát hành ngày 19/07/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tổng quan Hiển thị thông tin về các chương trình giảm giá để người dùng nắm được một cách nhanh chóng, kịp thời. Xem tại đây.
Danh mục [HOT] Cho phép nhập khẩu hệ thống tài khoản từ Excel. Xem tại đây
Mua hàng Bổ sung thêm trường trộn cho loại chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ. Xem tại đây.
Bán hàng Cho phép cập nhật thông tin đơn hàng theo chứng từ bán hàng. Xem tại đây.
Kết nối ứng dụng [HOT] Lập chứng từ hạch toán từ các dữ liệu kết nối với các ứng dụng khác thông qua API. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Cho phép tổng cộng số lượng vật tư hàng hóa của các chứng từ trên báo cáo công nợ phải thu/phải trả. Xem tại đây
2. Hiển thị thông tin tên hàng trên bảng kê mua vào, bán ra. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. [HOT] Cho phép lấy lên thông tin của nhân viên bán hàng phụ trách khi chọn đối tượng khách hàng. Xem tại đây.
2. Chặn số lượng chứng từ in theo lô để đảm bảo hiệu năng. Xem tại đây.
3. Hiển thị thông báo cho tất cả người dùng khi phần mềm đang thực hiện các chức năng. Xem tại đây.
4. Cho phép hiển thị thông tin số tiền thuế trên báo cáo khi người dùng bỏ trống cột thông tin Thuế suất và chỉ tiền Số tiền thuế trên chứng từ. Xem tại đây.
5. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R20 (Phát hành ngày 07/07/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tiền mặt [HOT]Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chi nhánh. Xem tại đây
Tiền gửi [HOT]Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chi nhánh. Xem tại đây
Mua hàng Cho phép người dùng in mã vạch ngay trên chứng từ mua hàng để giảm thiểu thời gian nhập liệu. Xem tại đây.
Bán hàng 1. Cho phép thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước chi tiết theo từng đơn đặt hàng, công trình. Xem  tại đây.
2. [HOT] Cho phép người dùng lấy được thông tin đơn giá bán được khai báo trên danh mục Vật tư hàng hóa khi lập chứng từ hàng bán bị trả lại. Xem tại đây.
Kho 1. Cho phép nhập khẩu lệnh sản xuất từ file Excel vào phần mềm. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng nhập tỷ lệ chuyển đổi, số lượng theo đơn vị tính chính trên Lệnh sản xuất khi người dùng chọn đơn vị tính là đơn vị chuyển đổi. Xem tại đây.
Thuế [HOT] Cho phép hiển thị thông tin Mã tra cứu và link tra cứu hóa đơn điện tử trên bảng kê mua vào/bán ra. Xem tại đây.
Tổng hợp Bổ sung thông tin giá trị hàng hóa dịch vụ chưa thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác. Xem tại đây.
Kết nối với ứng dụng khác [HOT] Cho phép kết nối với các ứng dụng khác thông qua hệ thống API (Giai đoạn 2: Thực hiện trên phân hệ Mua hàng). Xem tại đây
Tiện ích 1. Thay đổi cách quản lý số lượng người dùng truy cập vào phần mềm. Xem tại đây.
2. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

 R19 (Ngày phát hành 04/06/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tiền gửi 1. [HOT] Bảng kê theo chứng từ khế ước vay. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng lấy chứng từ Khế ước vay, Hợp đồng tín dụng từ dữ liệu này sang dữ liệu khác. Xem tại đây.
Tính năng mở  rộng 1. Cho phép lọc cột và tìm kiếm trên giao diện xem nhật ký truy cập của chứng từ. Xem tại đây.
2. Lọc theo từng cột trên Nhật ký truy cập. Xem tại đây.
3. Nhập tồn kho đầu kỳ theo số lượng đơn vị tính chuyển đổi. Xem tại đây.
Kho 1. [HOT] Khi thực hiện xuất kho, chương trình sẽ tự động cảnh báo kho âm khi chèn thêm chứng từ phía trước. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng xem nhanh được tổng số lượng hàng bán có giá và hàng khuyến mại của cùng một mặt hàng. Xem tại đây.
Mua hàng 1. Hiển thị cảnh báo trong trường hợp xóa các hợp đồng mua đã có phát sinh. Xem tại đây.
2. Hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ. Xem tại đây.
Tổng hợp 1. [HOT] Sửa nhanh hàng loạt ngày hạch toán của các chứng từ chưa ghi sổ khi khóa sổ kỳ kế toán. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Báo cáo dòng tiền theo kỳ của từng chi nhánh. Xem tại đây.
2. Báo cáo tồn kho theo chứng từ nhập chi tiết mã quy cách (Phương pháp tính giá đích danh). Xem tại đây.
3. Khi xem các báo cáo công nợ theo tài khoản cha thì chương trình sẽ hiển thị thông tin tài khoản con được hạch toán trên cột tài khoản công nợ. Xem tại đây.
4. Bổ sung cột Hợp đồng mua trên báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp. Xem tại đây.
5. Xem sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng hoặc theo từng chứng từ. Xem tại đây.
Tiện ích 1. [HOT] Trao đổi và gửi chứng từ cho Kế toán dịch vụ. Xem tại đây.
2. Cho phép sửa nhanh chứng từ mà không cần phải bỏ ghi. Xem tại đây.
3. Xem nhanh được số lượng tồn theo từng lô. Xem tại đây.
4. Cho phép copy từng cột dữ liệu trên Excel để paste vào giao diện nhập liệu. Xem tại đây.
5. [HOT] Thay đổi thông tư áp dụng và phương pháp tính thuế trên AMIS Kế toán. Xem tại đây.
6. Khi thực hiện thêm người dùng, trường hợp vượt quá số lượng người dùng cho phép thì trên màn hình thông báo. Xem tại đây.
7. Khi người dùng thực hiện Chuyển đổi dữ liệu từ AMIS Kế toán phiên bản cũ, trường hợp dữ liệu lớn thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Xem tại đây.
8. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R18 (Ngày phát hành 15/05/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nhập số dư ban đầu [HOT] Khai báo doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ. Xem tại đây
Tiền gửi [HOT] Quản lý khế ước vay. Xem tại đây
Mua hàng [HOT] Cho phép sinh chứng từ mua hàng, chứng từ nghiệp vụ khác từ danh sách hóa đơn đầu vào của Invoicebots. Xem tại đây.
Bán hàng 1.  [HOT] Cho phép sửa nhanh chứng từ bán hàng mà không cần phải bỏ ghi. Xem tại đây.
2. Gửi email nhắc nợ thủ công đối với những hóa đơn không nằm trong thiết lập nhắc nợ tới khách hàng. Xem tại đây.
Quản lý hóa đơn Cho phép ký và phát hành hóa đơn thông qua máy chủ HSM của SoftDream. Xem tại đây.
Kết nối với các ứng dụng khác 1. [HOT] Cung cấp API kết nối với phần mềm bên ngoài. Xem tại đây.
2. Kết nối eShop: Đồng bộ chứng từ chuyển kho. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Cho phép lấy diễn giải chi tiết lên báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình. Xem tại đây.
2. Chương trình bổ sung các báo cáo sau:

 • Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán. Xem tại đây.
 • Tổng hợp chi phí hợp đồng bán theo khoản mục chi phí. Xem tại đây.
 • Sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo hợp đồng. Xem tại đây.
 • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo lô (Thủ kho). Xem tại đây.
 • Tổng hợp tồn kho theo lô (Thủ kho). Xem tại đây.
3. Cho phép xem báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh (Giai đoạn 3). Xem tại đây.
Tiện ích 1. Cho phép copy từng cột dữ liệu trên Excel để paste vào giao diện nhập liệu. Xem tại đây.
2. Cho phép hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ: Bán dịch vụ, Hóa đơn, Giảm giá hàng bán. Xem tại đây.
3. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R17 (Ngày phát hành 16/04/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R16 (Ngày phát hành 31/03/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R15 (Ngày phát hành 05/03/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R14 (Ngày phát hành 30/01/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R13 (Ngày phát hành 12/01/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R12 (Ngày phát hành 08/12/2020)

Xem chi tiết tại đây.

R11 (Ngày phát hành 31/10/2020)

Xem chi tiết tại đây.

R10 (Ngày phát hành 15/10/2020)

Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 10/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger