1. Trang chủ
 2. 7. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới theo từng phiên bản

Các tính năng mới theo từng phiên bản

R24 (Phát hành ngày 08/10/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

AMIS Education [HOT] Hướng dẫn triển khai AMIS Education. Xem tại đây
Xử lý hóa đơn đầu vào 1. Cải tiến màn hình xem hóa đơn đầu vào trên invoicebots. Xem tại đây
2. [HOT] Cho phép người dùng dùng thử tính năng Xử lý hóa đơn đầu vào để hỗ trợ người dùng dùng thử tính năng trước khi đi đến quyết định mua phần mềm để sử dụng.. Xem tại đây.
Giao diện ứng dụng  [HOT] Chương trình cho phép người dùng lựa chọn giao diện ứng dụng hiển thị trên màn hình làm việc. Xem tại đây.
Tổng quan Cho phép cập nhật nhanh chóng số liệu tổng quan trên các danh sách và phân hệ tổng quan khi có sự thay đổi, giúp người dùng xem nhanh được số liệu tổng quan ở thời điểm hiện tại mà không cần vào chi tiết báo cáo.Xem tại đây.
Thiết lập tùy chọn 1. [HOT]Cho phép người dùng lựa chọn sử dụng chung hoặc sử dụng riêng danh mục tại các chi nhánh tùy thuộc vào nhu cầu và đặc thù của doanh nghiệp. Xem tại đây.
2. Thay đổi vị trí tùy chọn Cách lấy số tiền thực chi của hợp đồng bán lên nhóm tùy chọn Bán hàng để đồng nhất trên chương trình và cảnh báo khi thay đổi tùy chọn. Xem tại đây.
Hach toán gộp nhiều hóa đơn [HOT] Cho phép hạch toán gộp nhiều hóa đơn trên Phiếu chi/Ủy nhiệm chi loại mua ngoài có hóa đơn, Chứng từ nghiệp vụ khác để đáp ứng việc hạch toán gộp nhiều hóa đơn và phù hợp với thực tế phát sinh tại đơn vị. Xem tại đây.
Mua hàng Bổ sung chức năng Lập chứng từ mua dịch vụ trên tiện ích nhận hóa đơn đầu vào giúp người dùng ghi nhận một cách đúng đắn loại chứng từ và tính chất của dịch vụ mua vào. Xem tại đây.
Bán hàng 1. Cho phép người dùng in hóa đơn, chứng từ theo nhóm vật tư hàng hóa. Xem tại đây.
2. Cho phép lấy được các dòng ghi chú, điều khoản và thông tin trưởng mở rộng lên chứng từ bán hàng khi thực hiện lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng, giúp người dùng tiết kiệm thời gian kiểm tra, đối chiếu. Xem tại đây.
Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng Trên giao diện Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng, chương trình bổ sung thêm cột Diễn giải, hỗ trợ người dùng tìm kiếm một cách chính xác và nhanh chóng đơn hàng cần thu tiền. Xem tại đây.
Báo cáo 1. [HOT] Bổ sung mẫu Thông báo công nợ khách hàng để đáp ứng nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp.. Xem tại đây
2. Chương trình bổ sung dòng tổng cộng theo nhóm trên báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng. Xem tại đây
3. Trên báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo công trình hiển thị dòng tổng cộng số dư cuối kỳ của tất cả các công trình để đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. [HOT]Cho phép người dùng tạo diễn giải riêng cho phần tiền hàng và tiền thuế trên chứng từ phiếu chi/ủy nhiệm chi/chứng từ nghiệp vụ khác. Xem tại đây.
2. Chương trình bổ sung thêm một số cột thông tin trên Báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng (Chi tiết theo các khoản giảm trừ) để đáp ứng nhu cầu và phù hợp với mẫu đặc thù của người dùng. Xem tại đây.
3. Bổ sung tùy chọn Không hiển thị công nợ lũy kế năm và công nợ quá hạn trên biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ để đáp ứng nhu cầu của người dùng, giúp đồng nhất mẫu báo cáo trên chương trình và báo cáo của doanh nghiệp. Xem tại đây.
4. Cho phép người dùng thực hiện xóa dữ liệu kế toán một cách nhanh chóng. Xem tại đây.
5. Chương trình bổ sung tính năng cảnh báo khi phần mềm sắp hết hạn sử dụng để người dùng có kế hoạch mua mới/gia hạn sản phẩm kịp thời, tránh làm gián đoạn công việc. Xem tại đây.
6. Cho phép copy trực tiếp từng cột dữ liệu trên excel để dán vào giao diện nhập liệu. Xem tại đây.
7. Cải tiến thông báo cho khách hàng về việc nâng cấp hệ thống. Xem tại đây.
8. Bổ sung tiện ích cho phép xuất ra Excel các chỉ số tài chính phản ánh tình hình sức khỏe doanh nghiệp. Xem tại đây
9. Các tiện ích khác. Xem tại đây

R23 (Phát hành ngày 14/08/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Công cụ sửa mẫu [HOT] Chuyển mẫu đã sửa từ SME sang AMIS Kế toán . Xem tại đây.
Phân tích tài chính [HOT] Chỉ số tài chính phản ánh tình hình sức khỏe doanh nghiệp. Xem tại đây
Chuyển đổi dữ liệu [HOT] Kiểm tra đối chiếu số liệu sau khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME.NET sang AMIS Kế toán. Xem tại đây.
Hệ thống tùy chọn 1. Bổ sung cảnh báo khi thay đổi định dạng số trên chương trình để người dùng nắm được. Xem tại đây
2. [HOT] Cho phép người dùng lựa chọn cách lấy giá trị thực hiện của hợp đồng mua theo giá trị hàng hóa đã giao hoặc theo phát sinh tài khoản để phục vụ cho mục đích quản trị tại doanh nghiệp. Xem tại đây.
Kết nối API Cho phép đồng bộ phiếu xuất kho từ AMIS Kế toán sang các phần mềm khác khi người dùng thực hiện kết nối với API, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu của kế toán và nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc. Xem tại đây.
Đối với gói dành cho KTDV 1. Cho phép người dùng nhập dữ liệu từ excel vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào (đối với gói thuê bao dành cho doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ). Xem tại đây.
2. Chuyển đổi từ phần mềm FAST:

 • Danh mục: Hệ thống tài khoản, vật tư hàng hóa, kho, khách hàng, nhà cung cấp
 • Phân hệ: Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Tổng hợp
3. Chuyển đổi từ phần mềm G9:

 • Danh mục: Hệ thống tài khoản, Khách hàng, Nhà cung cấp, Kho, Vật tư hàng hóa
 • Phân hệ: Số dư đầu kỳ, Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, TSCĐ, Kho, Tổng hợp
Báo cáo Khi người dùng thực hiện thiết lập công thức cho các trường mở rộng trên báo cáo thì chương trình sẽ tự động hiển thị số tổng cộng để giúp người dùng xem nhanh được số liệu báo cáo. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. Cho phép hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ: Báo giá, đơn đặt hàng. Xem tại đây.
2. Khi người dùng lấy chứng từ từ dữ liệu này sang dữ liệu khác thì không lấy trạng thái ghi sổ của thủ kho, thủ quỹ sang để phù hợp với thực tế phát sinh tại đơn vị. Xem tại đây.
3. Chương trình cho phép hiển thị các kênh hỗ trợ của MISA khi người dùng đăng nhập vào phần mềm, nhằm gợi nhớ cho khách hàng về việc sử dụng các kênh hỗ trợ của MISA khi gặp khó khăn và truyền thông rộng rãi các kênh hỗ trợ của MISA đến với khách hàng. Xem tại đây.
4. Cho phép người dùng thực hiện lọc các chứng từ theo trạng thái đã chọn hoặc chưa chọn trên chứng từ để thuận tiền cho việc kiểm tra, đối chiếu khi cần. Xem tại đây.
5. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R22 (Phát hành ngày 16/08/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Kết nối ứng dụng [HOT] Lập chứng từ hạch toán từ các dữ liệu kết nối với các ứng dụng khác thông qua API. Xem tại đây.
Mua hàng 1. Cải tiến giá trị đã thực hiện của hợp đồng mua bao gồm cả giá trị tiền thuế trên chứng từ nhận hóa đơn . Xem tại đây.
2. Bổ sung thông tin tiền thuế Bảo vệ môi trường trên khu vực tổng hợp của chứng từ mua hàng nhập khẩu để người dùng dễ dang kiểm tra được thông tin số tiền thuế BVMT khi có nhu cầu. Xem tại đây.
Quản lý hóa đơn 1. Cho phép người dùng lựa chọn phát hành hoặc không phát hành hóa đơn kèm chứng từ xuất hàng cho chi nhánh khác để thuận tiện hơn trong việc điều chuyển hàng hóa nội bộ tại doanh nghiệp. Xem tại đây.
2. Cho phép lấy lên hóa đơn bán hàng thông tin của chi nhánh đang thực hiện phát hành hóa đơn là thông tin điểm bán. Xem tại đây.
3. Khi thực hiện phát hành hóa đơn trực tiếp trên AMIS Kế toán thì các thông tin: Đơn giá, Thành tiền, Tổng tiền, Tổng tiền bằng chữ đều thể hiện theo thông tin của số tiền quy đổi. Xem tại đây.
Báo cáo Trên báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất bổ sung cột Giá trị xuất kho. Xem tại đây
Gói dành cho doanh nghiệp thuê KTDV 1. Các tiện ích trong phiên bản R22. Xem tại đây.
2. Bổ sung báo cáo quản trị nội bộ để có thể gửi nhanh số liệu cho khách hàng. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. Cho phép người dùng xóa cache trực tiếp trên phần mềm để đảm bảo không làm mất mật khẩu đã lưu trên trình duyệt. Xem tại đây.
2. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R21 (Phát hành ngày 19/07/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tổng quan Hiển thị thông tin về các chương trình giảm giá để người dùng nắm được một cách nhanh chóng, kịp thời. Xem tại đây.
Danh mục [HOT] Cho phép nhập khẩu hệ thống tài khoản từ Excel. Xem tại đây
Mua hàng Bổ sung thêm trường trộn cho loại chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ. Xem tại đây.
Bán hàng Cho phép cập nhật thông tin đơn hàng theo chứng từ bán hàng. Xem tại đây.
Kết nối ứng dụng [HOT] Lập chứng từ hạch toán từ các dữ liệu kết nối với các ứng dụng khác thông qua API. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Cho phép tổng cộng số lượng vật tư hàng hóa của các chứng từ trên báo cáo công nợ phải thu/phải trả. Xem tại đây
2. Hiển thị thông tin tên hàng trên bảng kê mua vào, bán ra. Xem tại đây.
Tiện ích khác 1. [HOT] Cho phép lấy lên thông tin của nhân viên bán hàng phụ trách khi chọn đối tượng khách hàng. Xem tại đây.
2. Chặn số lượng chứng từ in theo lô để đảm bảo hiệu năng. Xem tại đây.
3. Hiển thị thông báo cho tất cả người dùng khi phần mềm đang thực hiện các chức năng. Xem tại đây.
4. Cho phép hiển thị thông tin số tiền thuế trên báo cáo khi người dùng bỏ trống cột thông tin Thuế suất và chỉ tiền Số tiền thuế trên chứng từ. Xem tại đây.
5. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R20 (Phát hành ngày 07/07/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tiền mặt [HOT]Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chi nhánh. Xem tại đây
Tiền gửi [HOT]Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chi nhánh. Xem tại đây
Mua hàng Cho phép người dùng in mã vạch ngay trên chứng từ mua hàng để giảm thiểu thời gian nhập liệu. Xem tại đây.
Bán hàng 1. Cho phép thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước chi tiết theo từng đơn đặt hàng, công trình. Xem  tại đây.
2. [HOT] Cho phép người dùng lấy được thông tin đơn giá bán được khai báo trên danh mục Vật tư hàng hóa khi lập chứng từ hàng bán bị trả lại. Xem tại đây.
Kho 1. Cho phép nhập khẩu lệnh sản xuất từ file Excel vào phần mềm. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng nhập tỷ lệ chuyển đổi, số lượng theo đơn vị tính chính trên Lệnh sản xuất khi người dùng chọn đơn vị tính là đơn vị chuyển đổi. Xem tại đây.
Thuế [HOT] Cho phép hiển thị thông tin Mã tra cứu và link tra cứu hóa đơn điện tử trên bảng kê mua vào/bán ra. Xem tại đây.
Tổng hợp Bổ sung thông tin giá trị hàng hóa dịch vụ chưa thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác. Xem tại đây.
Kết nối với ứng dụng khác [HOT] Cho phép kết nối với các ứng dụng khác thông qua hệ thống API (Giai đoạn 2: Thực hiện trên phân hệ Mua hàng). Xem tại đây
Tiện ích 1. Thay đổi cách quản lý số lượng người dùng truy cập vào phần mềm. Xem tại đây.
2. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

 R19 (Ngày phát hành 04/06/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tiền gửi 1. [HOT] Bảng kê theo chứng từ khế ước vay. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng lấy chứng từ Khế ước vay, Hợp đồng tín dụng từ dữ liệu này sang dữ liệu khác. Xem tại đây.
Tính năng mở  rộng 1. Cho phép lọc cột và tìm kiếm trên giao diện xem nhật ký truy cập của chứng từ. Xem tại đây.
2. Lọc theo từng cột trên Nhật ký truy cập. Xem tại đây.
3. Nhập tồn kho đầu kỳ theo số lượng đơn vị tính chuyển đổi. Xem tại đây.
Kho 1. [HOT] Khi thực hiện xuất kho, chương trình sẽ tự động cảnh báo kho âm khi chèn thêm chứng từ phía trước. Xem tại đây.
2. Cho phép người dùng xem nhanh được tổng số lượng hàng bán có giá và hàng khuyến mại của cùng một mặt hàng. Xem tại đây.
Mua hàng 1. Hiển thị cảnh báo trong trường hợp xóa các hợp đồng mua đã có phát sinh. Xem tại đây.
2. Hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ. Xem tại đây.
Tổng hợp 1. [HOT] Sửa nhanh hàng loạt ngày hạch toán của các chứng từ chưa ghi sổ khi khóa sổ kỳ kế toán. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Báo cáo dòng tiền theo kỳ của từng chi nhánh. Xem tại đây.
2. Báo cáo tồn kho theo chứng từ nhập chi tiết mã quy cách (Phương pháp tính giá đích danh). Xem tại đây.
3. Khi xem các báo cáo công nợ theo tài khoản cha thì chương trình sẽ hiển thị thông tin tài khoản con được hạch toán trên cột tài khoản công nợ. Xem tại đây.
4. Bổ sung cột Hợp đồng mua trên báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp. Xem tại đây.
5. Xem sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng hoặc theo từng chứng từ. Xem tại đây.
Tiện ích 1. [HOT] Trao đổi và gửi chứng từ cho Kế toán dịch vụ. Xem tại đây.
2. Cho phép sửa nhanh chứng từ mà không cần phải bỏ ghi. Xem tại đây.
3. Xem nhanh được số lượng tồn theo từng lô. Xem tại đây.
4. Cho phép copy từng cột dữ liệu trên Excel để paste vào giao diện nhập liệu. Xem tại đây.
5. [HOT] Thay đổi thông tư áp dụng và phương pháp tính thuế trên AMIS Kế toán. Xem tại đây.
6. Khi thực hiện thêm người dùng, trường hợp vượt quá số lượng người dùng cho phép thì trên màn hình thông báo. Xem tại đây.
7. Khi người dùng thực hiện Chuyển đổi dữ liệu từ AMIS Kế toán phiên bản cũ, trường hợp dữ liệu lớn thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Xem tại đây.
8. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R18 (Ngày phát hành 15/05/2021)

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nhập số dư ban đầu [HOT] Khai báo doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ. Xem tại đây
Tiền gửi [HOT] Quản lý khế ước vay. Xem tại đây
Mua hàng [HOT] Cho phép sinh chứng từ mua hàng, chứng từ nghiệp vụ khác từ danh sách hóa đơn đầu vào của Invoicebots. Xem tại đây.
Bán hàng 1.  [HOT] Cho phép sửa nhanh chứng từ bán hàng mà không cần phải bỏ ghi. Xem tại đây.
2. Gửi email nhắc nợ thủ công đối với những hóa đơn không nằm trong thiết lập nhắc nợ tới khách hàng. Xem tại đây.
Quản lý hóa đơn Cho phép ký và phát hành hóa đơn thông qua máy chủ HSM của SoftDream. Xem tại đây.
Kết nối với các ứng dụng khác 1. [HOT] Cung cấp API kết nối với phần mềm bên ngoài. Xem tại đây.
2. Kết nối eShop: Đồng bộ chứng từ chuyển kho. Xem tại đây.
Báo cáo 1. Cho phép lấy diễn giải chi tiết lên báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình. Xem tại đây.
2. Chương trình bổ sung các báo cáo sau:

 • Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán. Xem tại đây.
 • Tổng hợp chi phí hợp đồng bán theo khoản mục chi phí. Xem tại đây.
 • Sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo hợp đồng. Xem tại đây.
 • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo lô (Thủ kho). Xem tại đây.
 • Tổng hợp tồn kho theo lô (Thủ kho). Xem tại đây.
3. Cho phép xem báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh (Giai đoạn 3). Xem tại đây.
Tiện ích 1. Cho phép copy từng cột dữ liệu trên Excel để paste vào giao diện nhập liệu. Xem tại đây.
2. Cho phép hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ: Bán dịch vụ, Hóa đơn, Giảm giá hàng bán. Xem tại đây.
3. Các tiện ích khác. Xem tại đây.

R17 (Ngày phát hành 16/04/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R16 (Ngày phát hành 31/03/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R15 (Ngày phát hành 05/03/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R14 (Ngày phát hành 30/01/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R13 (Ngày phát hành 12/01/2021)

Xem chi tiết tại đây.

R12 (Ngày phát hành 08/12/2020)

Xem chi tiết tại đây.

R11 (Ngày phát hành 31/10/2020)

Xem chi tiết tại đây.

R10 (Ngày phát hành 15/10/2020)

Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 09/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger