Làm thế nào để Ngừng kích hoạt, Kích hoạt lại, Xóa người dùng?

1. Biểu hiện

Với nhân viên đã nghỉ việc, thuyên chuyển công tác,… không còn phụ trách công việc Kế toán nên Quản trị viên cần thiết lập lại người dùng không cho phép truy cập vào ứng dụng AMIS.

2. Giải pháp

Ngừng kích hoạt người dùng

Lưu ý: Chỉ được Ngừng kích hoạt với những người dùng có trạng thái Đang hoạt động.

  • Vào ứng dụng AMIS Hệ thống, chọn phân hệ Thành viên
  • Nhấn vào dòng thông tin người dùng muốn ngắt quyền truy cập vào hệ thống AMIS\chọn Ngừng kích hoạt
  • Sau khi ngừng kích hoạt thành công, người dùng sẽ không truy cập được vào các ứng dụng của hệ thống MISA AMIS.

Lưu ý:  Trường hợp chọn nhầm người dùng để Ngừng kích hoạt thì nhấn Kích hoạt để kích hoạt lại.

Xóa người dùng

  • Trường hợp muốn xóa người dùng khỏi danh sách Thành viên thì Quản trị viên nhấn Xóa.

Lưu ý: Người dùng sau khi bị xóa sẽ lưu trong mục Thùng rác => nếu bạn cần lấy lại thì vào Thùng rác/tại dòng của Người dùng/nhấn Khôi phục

Cập nhật 23/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay