Làm thế nào để thay đổi số điện thoại, email đăng nhập?

1. Biểu hiện

Người dùng muốn thay đổi Số điện thoại, Email đăng nhập vào các ứng dụng MISA AMIS

2. Giải pháp

Bạn có thể thực hiện bằng hai cách sau:

Cách 1: Thay đổi số điện thoại, email bằng MISA ID

 • Đăng nhập vào trang https://id.misa.com.vn/
 • Tại mục Bảo vệ tài khoản\Thông tin đăng nhập, mục Số điện thoại/Email, nhấn Thay đổi.
 • Nhập mật khẩu và khai báo số điện thoại/email mới, chương trình sẽ gửi mã xác thực đến số điện thoại/email vừa nhập.
 • Nhập mã và nhấn Xác nhận để hoàn tất.
  • Thay đổi Số điện thoại đăng nhập:

  • Thay đổi Email đăng nhập:

Cách 2: Liên hệ với Quản trị hệ thống để thay đổi email đăng nhập

Trường hợp không tự đổi được qua MISA ID mới theo Cách 1, bạn liên hệ với nhân viên có quyền Quản trị hệ thống để thực hiện.

 • Người Quản trị hệ thống thực hiện thay đổi email trên ứng dụng hệ thống AMIS.

 • Chương trình gửi Yêu cầu kích hoạt tới email mới, anh/chị nhấn Kích hoạt tài khoản và đặt mật khẩu.

 • Sau khi thay đổi thì tài khoản của bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng MISA AMIS bằng Số điện thoại hoặc Email mới.
Cập nhật 21/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay