Làm thế nào khi quên mật khẩu đăng nhập hoặc muốn đổi mật khẩu mới?

1. Biểu hiện

Hướng dẫn lấy mật khẩu để đăng nhập MISA AMIS do quên mật khẩu hoặc muốn đổi mật khẩu mới.

2. Giải pháp

Trường hợp 1: Quên mật khẩu

  1. Tại giao diện đăng nhập AMIS, nhấn Quên mật khẩu.

2. Nhấn Lấy lại mật khẩu

3. Nhập Mã xác nhận được gửi vào Số điện thoại mà bạn đã đăng ký và nhấn Tiếp tục.

Lưu ý:  Nếu muốn lấy mã xác thực bằng Email thì bạn nhấn Sử dụng Email\nhập Email đã đăng ký và kiểm tra email để lấy mã xác thực

4. Nhập Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.

5. Nhấn Tạo mật khẩu.

6. Đăng nhập lại AMIS với Mật khẩu vừa tạo.

Trường hợp 2: Đổi mật khẩu mới

Cách 1: Bạn có thể thực hiện như Trường hợp 1.

Cách 2: Bạn thực hiện các bước sau:

1. Đăng nhập vào trang MISA ID

2. Chọn mục Bảo vệ tài khoản\Thông tin đăng nhâp\dòng Mật khẩu nhấn Thay đổi

3. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. Sau đó nhấn Đổi mật khẩu.

  • Trở về AMIS để đăng nhập với Mật khẩu mới.

 

Cập nhật 01/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay