1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Ngân hàng
  6. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?

Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?

1. Biển hiện

Trường hợp TK112 được tách thành nhiều tài khoản con, mỗi tài khoản con tương ứng với 1 ngân hàng. Khi đối chiếu số dư các tài khoản con của TK112 trên bảng cân đối số phát sinh không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ:  Kế toán tách TK1121 thành 2 tài khoản con là:
TK 11211 tương ứng với Ngân hàng ACB.
TK 11212 tương ứng với Ngân hàng Vietcombank.
Khi xem bảng cân đối tài khoản thấy số dư TK11212: 29.160.000 đồng nhưng xem sổ tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam số tồn là: 100.660.000 đồng.

2. Nguyên nhân

Do có chứng từ phát sinh của ngân hàng này nhưng hạch toán nhầm vào tài khoản hạch toán kế toán khác.

3. Cách kiểm tra

Khi xem số tiền gửi ngân hàng, tại bảng tham số phần Tài khoản chọn tài khoản con cần kiểm tra, phần TK ngân hàng chọn Tất cả

Ví dụ như hình dưới, TK11212 tương ứng với  Ngân hàng Vietcombank nhưng có chứng từ đang chọn số tài khoản chi là tài khoản Ngân hàng ACB.

4. Cách khắc phục

Mở chứng từ và chọn lại đúng tài khoản kế toán tương ứng với tài khoản ngân hàng. Sau đó xem lại báo cáo.

Ví dụ: Nếu là TK11211 thì chọn số tài khoản chi tương ứng với Ngân hàng ACB hoặc Chọn lại tài khoản hạch toán là TK11212 tương ứng với Ngân hàng Vietcombank.

Cập nhật 01/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay