1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Giá thành
 6. Làm thế nào khi tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thành?

Làm thế nào khi tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thành?

Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện kết chuyển chi phí

Giải pháp: Thực hiện kết chuyển chi phí

Nguyên nhân 2: Do sau khi tính giá thành xong, Kế toán sửa lại chứng từ phát sinh chi phí liên quan đến TK 621, 622, 627 hoặc do mới tính lại giá xuất kho nhưng không kết chuyển lại chi phí

Giải pháp: 

 • Xóa chứng từ kết chuyển chi phí
  • Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục – Giản đơn (hoặc tab Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ)
  • Tại tab Kết chuyển chi phí. Chọn đến kỳ tính giá thành đang kiểm tra, chọn chức năng bỏ ghi, rồi chọn chức năng Xóa

 • Tính lại giá thành và kết chuyển lại chi phí
Nguyên nhân 3: Do phát sinh các chứng từ chi phí chung nhưng chưa phân bổ hết hoặc không phân bổ cho kỳ tính giá thành

Giải pháp: Thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 4: Có chứng từ chọn nhầm đối tượng tập hợp chi phí không có phát sinh trong kỳ tính giá thành
 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
 • Thiết lập tham số kiểm tra đối chiếu số liệu, tích chọn mục 9. Giá thành.
 • Nhấn Kiểm tra ngay.
 • Xem thông tin Đối tượng tập hợp chi phí chưa được đưa vào tính giá thành, tại cột Ghi chú mục 9.3
 • Vào phân hệ Giá thành, thực hiện thêm đối tượng tập hợp chi phí vào kỳ tính giá thành tương ứng.
 • Tính lại giá thành cho thành phẩm (thực hiện lại bước tính giá thành thành phẩm và các bước sau bước này).
Nguyên nhân 5: Các Đơn hàng có phát sinh chi phí (TK 621, 622, 627) tính giá thành nhưng lại không được tích vào Tính giá thành

Giải pháp: Thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn tại đây

Trường hợp đã thao tác kiểm tra rồi nhưng vẫn không được thì xóa hẳn kỳ tính giá thành đi và tính lại giá thành.

Cập nhật 26/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay