2. Tiền gửi

I. THU TIỀN GỬI

  1. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng TGNH
  2. Thu tiền theo hóa đơn bằng TGNH
  3. Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng bằng TGNH
  4. Hoàn thuế GTGT bằng TGNH
  5. Thu hoàn ứng bằng TGNH sau khi quyết toán tạm ứng
  6. Nhận tiền vay bằng TGNH
  7. Thu lãi đầu tư tài chính
  8. Thu khác bằng TGNH

II. CHI TIỀN GỬI

Cập nhật 15/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay