1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Tiền gửi
 6. Chi mua ngoài có hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng

Chi mua ngoài có hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 6421            Chi phí bán hàng

Nợ TK 6422            Chi phí quản lý doanh nghiệp

           Nợ TK 1331          Thuế GTGT

Có TK 112                    Tiền gửi (1121, 1122) 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ chi mua ngoài có hóa đơn, thường phát sinh các hoạt động sau:

 1. Nhân viên lập yêu cầu chi tiền gửi cho các khoản mua ngoài có hóa đơn.
 2. Kế toán thanh toán lập ủy nhiệm chi sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản đích, đồng thời lập giấy báo Nợ
 4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ Chi mua ngoài có hóa đơn bằng tiền gửi được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền\Chi mua ngoài có hóa đơn.
 • Chọn lý do chi là Chi mua ngoài có hóa đơn:

 • Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.
Cập nhật 27/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger