1. Tiền mặt

Xem video đào tạo cho người mới sử dụng : Tại đây

I. THU TIỀN MẶT

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
 2. Thu tiền khách hàng bằng tiền mặt
 3. Thu tiền theo hóa đơn bằng tiền mặt
 4. Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng bằng tiền mặt
 5. Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
 6. Thu khác bằng tiền mặt

II. CHI TIỀN MẶT

 1. Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng
 2. Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt
 3. Trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn bằng tiền mặt
 4. Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt
 5. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt
 6. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB…)
 7. Trả lương bằng tiền mặt
 8. Chi mua ngoài có hóa đơn
 9. Chuyển tiền cho chi nhánh khác
 10. Chi khác bằng tiền mặt

III. DỰ BÁO DÒNG TIỀN

IV. KIỂM KÊ QUỸ

V. BÁO CÁO QUỸ

Cập nhật 04/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay