Chi mua ngoài có hóa đơn

1. Định khoản

Nợ TK 6421            Chi phí bán hàng

Nợ TK 6422            Chi phí quản lý doanh nghiệp

           Nợ TK 1331          Thuế GTGT

Có TK 111                    Tiền mặt (1111, 1112) 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ chi mua ngoài có hóa đơn, thường phát sinh các hoạt động sau:

  1. Nhân viên lập yêu cầu chi tiền mặt cho các khoản mua ngoài có hóa đơn.
  2. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
  4. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ Chi mua ngoài có hóa đơn bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền\Chi mua ngoài có hóa đơn.
  • Chọn lý do chi là Chi mua ngoài có hóa đơn.

  • Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi nộp các khoản bảo hiểm được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.

 

Cập nhật 14/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger