1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Tính năng mới
  4. R17 (Ngày phát hành 16/04/2021)
  5. Cho phép cập nhật thông tin kho đã chọn trên đơn hàng của CRM có trạng thái Đề nghị ghi sang đơn hàng trên AMIS Kế toán

Cho phép cập nhật thông tin kho đã chọn trên đơn hàng của CRM có trạng thái Đề nghị ghi sang đơn hàng trên AMIS Kế toán

1. Mục đích:

Cho phép cập nhật thông tin kho đã chọn trên đơn hàng của CRM có trạng thái Đề nghị ghi sang đơn hàng trên AMIS Kế toán.

2. Nội dung:

  • Từ trước phiên bản R17: Khi người dùng thực hiện lập đơn hàng trên CRM và có chọn kho và trạng thái của đơn hàng là Đề nghị ghi, nhưng khi người dùng thực hiện đồng bộ đơn đặt hàng từ CRM sang AMIS Kế toán thì chương trình không cập nhật được kho mà người dùng đã chọn trên đơn đặt hàng.
  • Từ phiên bản R17 trở đi: 
    • Khi đồng bộ đơn hàng từ CRM về AMIS Kế toán thì chương trình sẽ đồng bộ thông tin kho trên đơn hàng mà người dùng đã chọn.
    • Trường hợp dùng riêng danh mục giữa các chi nhánh, nếu kho không tồn tại trong danh mục của chi nhánh trên đơn hàng thì chương trình sẽ để trống thông tin kho trên đơn hàng.
Cập nhật 23/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger