1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Tính năng mới
  4. R17 (Ngày phát hành 16/04/2021)
  5. Cho phép hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ: Hàng bán bị trả lại

Cho phép hiển thị mã khách hàng trên thông tin chung của chứng từ: Hàng bán bị trả lại

  • Trên giao diện chi tiết chứng từ hàng bán bị trả lại bổ sung thông tin mã khách hàng:
  • Trên chứng từ giảm trừ công nợ:

  • Trên chứng từ trả lại tiền mặt:

Cập nhật 23/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger