1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R20 (Phát hành ngày 07/07/2021)
 5. Cho phép chuyển tiền giữa các chi nhánh (Thực hiện trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi)

Cho phép chuyển tiền giữa các chi nhánh (Thực hiện trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi)

1. Nội dung:

Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền giữa các chi nhánh trong cùng một công ty với nhau. (Thực hiện được trên phân hệ Tiền mặt Tiền gửi).

2. Cách thực hiện:

2.1. Trên phân hệ Tiền mặt:

Nghiệp vụ Chuyển tiền cho chi nhánh khác được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Tại chi nhánh chuyển tiền: Người dùng thực hiện lập phiếu chi chuyển tiền cho chi nhánh khác như sau:
  • Vào phân hệ Tiền mặt\Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền.
  • Chọn lý do chi là Chuyển tiền cho chi nhánh khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.
 • Tại chi nhánh nhận tiền:
  • Người dùng sẽ nhận được thông báo nhận được phiếu chi từ chi nhánh khác chuyển đến.

  • Đồng thời nhận được thông tin chuyển tiền trên quả chuông thông báo:

  • Nhấn Lập phiếu thu, sau đó khai báo các thông tin cần thiết về phiếu thu:

  • Nhấn Cất để lưu lại thông tin:
2.2. Trên phân hệ Tiền gửi:

Nghiệp vụ Chuyển tiền cho chi nhánh khác thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Tại chi nhánh chuyển tiền: Người dùng thực hiện lập ủy nhiệm chi chuyển tiền cho chi nhánh khác như sau:
  • Vào phân hệ Tiền gửi\Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền.
  • Chọn lý do nộp là Chuyển tiền cho chi nhánh khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
 • Tại chi nhánh nhận tiền: 
  • Người dùng sẽ nhận được thông báo nhận được ủy nhiệm chi từ chi nhánh khác chuyển đến.

  • Đồng thời nhận được thông tin chuyển tiền trên quả chuông thông báo:

  • Nhấn Lập CT thu tiền gửi sau đó khai báo các thông tin cần thiết của ủy nhiệm chi:

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger