1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Tính năng mới
  4. R18 (Ngày phát hành 15/05/2021)
  5. Cho phép lấy diễn giải chi tiết lên báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình

Cho phép lấy diễn giải chi tiết lên báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình

  • Trên báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình:

  • Tại giao diện thiết lập các tham số báo cáo bổ sung tích chọn Lấy diễn giải theo nhiều dòng chi tiết:

  • Nếu không tích chọn Lấy diễn giải theo nhiều dòng chi tiết: Báo cáo sẽ hiển thị số liệu cộng gộp theo từng chứng từ.

  • Nếu tích chọn Lấy diễn giải theo nhiều dòng chi tiết: báo cáo sẽ hiển thị số liệu theo từng dòng chi tiết của chứng từ:

Cập nhật 12/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger