Kết nối với AMIS Thuế TNCN

1. Mục đích

Từ phiên bản R36, chương trình cho phép người dùng kết nối với AMIS Thuế TNCN để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.

Chức năng này giúp người dùng lập chứng từ khấu trừ thuế cho nhân viên, người vãng lai tự đi quyết toán thuế trong các trường hợp:

 • Nhân viên nghỉ việc;
 • Nhân viên phát sinh thu nhập tại nhiều nơi, có nhu cầu tự quyết toán thuế;
 • Đối tượng vãng lai (nhân viên học việc, chuyên viên nước ngoài, thực tập sinh, CTV/Đại lý…) mà công ty có phát sinh chi trả thu nhập.

Bên cạnh đó, người dùng cũng theo dõi được tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thông qua bảng kê sử dụng chứng từ để làm báo cáo thông kê và gửi cơ quan thuế.

2. Bắt đầu sử dụng
 1. Xử lý chuyển tiếp trong trường hợp đơn vị còn mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in, đặt in theo Thông tư 37/2010/TT-BTC tính từ ngày 01/07/2022
 2. Đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN
 3. Khởi tạo mẫu số, ký hiệu chứng từ
3. Hướng dẫn kết nối
 • Vào Các tiện ích và thiết lập, chọn Kết nối ứng dụng:

 • Tại mục Ứng dụng AMIS, chương trình mặc định dữ liệu đang sử dụng là dữ liệu kết nối với các ứng dụng AMIS, anh/chị có thể nhấn Thay đổi để chọn dữ liệu kết nối phù hợp.

 • Chọn AMIS Thuế TNCN, nhấn Kết nối ngay:

 • Chương trình hiển thị thông báo kết nối AMIS Thuế TNCN thành công:

4. Phần mềm đáp ứng
 1. Lập chứng từ khấu từ thuế TNCN từ bảng lương
Cập nhật 13/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay