Kết nối phần mềm CRM – Đơn đặt hàng

1. Mục đích:

Cho phép đồng bộ thông tin đơn đặt hàng giữa AMIS Bán hàng và AMIS Kế toán để người dùng không mất thời gian nhập liệu lại trên chương trình.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Luồng cập nhật từ AMIS Bán hàng sang AMIS Kế toán:
  • Khi NVKD đề nghị ghi doanh số đơn hàng trên AMIS Bán hàng thì sẽ tự động được cập nhật sang AMIS Kế toán.
  • Khi NVKD thu hồi đề nghị ghi doanh số đơn hàng trên AMIS Bán hàng thì sẽ tự động được cập nhật sang AMIS Kế toán. Chương trình sẽ thực hiện kiểm tra phát sinh trên AMIS Kế toán:
 • Các thông tin từ AMIS Kế toán cập nhật sang AMIS Bán hàng:
  • Số lượng giao
  • Tình trạng đơn hàng
  • Tình trạng ghi doanh số
  • Tình trạng giao hàng
  • Thực thu, danh sách chứng từ thực thu
  • Trạng thái xuất hóa đơn
  • Giá trị đã xuất hóa đơn
 • Sau khi thực hiện kết nối thành công giữa AMIS Bán hàng và CRM, trong trường hợp Đơn đặt hàng chưa tự động đồng bộ sang AMIS Kế toán hoặc khi mới kết nối lần đầu, người dùng muốn thực hiện lấy các đơn đặt hàng đã phát sinh từ AMIS Bán hàng sang AMIS Kế toán thì có thể chủ động thực hiện đồng bộ bằng cách: Trên danh sách nhóm khách hàng, anh/chị vào Tiện ích\Đồng bộ đơn đặt hàng từ AMIS Bán hàng:

 • Chương trình hiển thị giao diện Đồng bộ đơn đặt hàng từ AMIS Bán hàng. Nhấn Đồng bộ:

Lưu ý: Chỉ đồng bộ dữ liệu đã được thiết lập kết nối với AMIS Bán hàng, trên giao diện Thiết lập kết nối hiển thị trạng thái Đã kết nối với AMIS Bán hàng.

Xem chi tiết việc thực hiện kết nối giữa AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng tại đây.

Cập nhật 08/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay