1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Bán hàng
 6. Khi xem Nợ phải thu khách hàng trên giao diện Tổng quan không khớp với số dư công nợ trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng thì làm thế nào?

Khi xem Nợ phải thu khách hàng trên giao diện Tổng quan không khớp với số dư công nợ trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng thì làm thế nào?

1. Biểu hiện

Ví dụ:  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HÒA năm 2023

 • Công nợ phải thu khách hàng trên giao diện Tổng quan là:  186.385.000 đồng
 • Số dư cuối kỳ trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng là Dư nợ 123.685.000 đồng

2. Nguyên nhân

Nguyên tắc lấy số liệu:

 • Nợ phải thu khách hàng trên giao diện đang hiển thị là tổng hợp số liệu phát sinh của toàn bộ chứng từ.
 • Số dư cuối kỳ trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng là tổng hợp số liệu phát sinh đến ngày cuối cùng trên kỳ báo cáo.

Như vậy, trường hợp có phát sinh chứng từ công nợ hoặc chứng từ thanh toán nằm ngoài kỳ xem báo cáo thì số liệu không khớp với nhau.

3. Cách kiểm tra

 • Vào Bán hàng\Báo cáo\Báo cáo công nợ khách hàng\Chi tiết công nợ phải thu khách hàng
 • Tại phần Chọn tham số, Từ ngày chọn thời gian là ngày sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

Ví dụ: Kỳ báo cáo đang xem là năm 2023 => Từ ngày để 01/01/2024

 • Sửa lại ngày hạch toán chứng từ nếu phát hiện ngày hạch toán bị sai.
Cập nhật 09/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay