1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Quỹ
  6. Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn trên giao diện thu/chi tiền thì làm như thế nào?

Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn trên giao diện thu/chi tiền thì làm như thế nào?

1. Biểu hiện

Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt không khớp với số tồn trên giao diện thu/chi tiền.

Ví dụ: Tổng số tồn quỹ hiện tại xem tại phân hệ Tiền mặt là: 183.000.000 VND

Nhưng khi xem số tồn trên Sổ quỹ tiền mặt đến ngày 31/12/2021 là: 200.000.000 VND

2. Nguyên nhân

Do cách lấy số dư tồn quỹ trên Sổ chi tiết quỹ tiền mặt và trên giao diện Thu, chi tiền khác nhau.

  • Tồn quỹ đến hiện tại trên giao diện Thu, chi tiền là tồn đến thời điểm hiện tại của dữ liệu, sẽ lấy tồn của ngày cuối cùng phát sinh chứng từ trên dữ liệu (không căn cứ vào ngày hạch toán).
  • Tồn quỹ trên báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt là lấy tồn tại thời điểm xem báo cáo (đến ngày chính xác được chọn).

3. Cách kiểm tra

Bước 1: Khi xem báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt, chọn khoảng thời gian của kỳ báo cáo đến ngày 31/12/9998. Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo hoặc nhầm ngày không.

Bước 2:  Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo đang đối chiếu và sửa lại (nếu sai)

Cập nhật 26/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay