1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khi ghi sổ chương trình cảnh báo chứng từ hạch toán thiếu thông tin (Khách hàng, Tài khoản ngân hàng, Hợp đồng…) thì phải làm thế nào?

Khi ghi sổ chương trình cảnh báo chứng từ hạch toán thiếu thông tin (Khách hàng, Tài khoản ngân hàng, Hợp đồng…) thì phải làm thế nào?

1. Hiện tượng

Khi ghi sổ chứng từ, chương trình cảnh báo chứng từ hạch toán thiếu thông tin như (Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Tài khoản ngân hàng…)

2. Cách xử lý

Xem video hướng dẫn xử lý

Cách 1: Khai báo bổ sung thông tin còn thiếu

Trường hợp 1: Thông tin hiển thị ngay trên chứng từ

Các thông tin còn thiếu thường có vị trí như sau:
1. Các thông tin Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Tài khoản ngân hàng thường được đặt trong mục Thông tin chung.

Lưu ý:

  • Trên một số chứng từ như (Phiếu thu, Chứng từ nghiệp vụ khác…), ô Đối tượng được dùng để khai báo các thông tin Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên.

  • Trên một số chứng từ như (Phiếu thu, Phiếu chi, Chứng từ nghiệp vụ khác…)Thông tin Tài khoản ngân hàng được đặt trong tab Hạch toán.

Trường hợp 2: Không nhìn thấy thông tin trên chứng từ

Trường hợp không tìm thấy thông tin còn thiếu trên chứng từ, thực hiện sửa mẫu để hiển thị thông tin như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng hình bánh răng để Sửa mẫu hiển thị trên chương trình.

2. Chọn tab chứa thông tin còn thiếu.

3. Tích chọn để hiển thị các cột dữ liệu tương ứng lên chứng từ.

4. Nhấn Cất.

Cách 2: Không lựa chọn theo dõi tài khoản chi tiết theo Đối tượng, Công trình, Đơn đặt hàng…

Một số tài khoản được thiết lập theo dõi chi tiết theo một thông tin bất kỳ như (Khách hàng, Nhà cung cấp, Công trình, Đơn đặt hàng…), mỗi khi hạch toán tài khoản này trên chứng từ, chương trình sẽ yêu cầu phải chọn thông tin chi tiết tương ứng (Khách hàng, Nhà cung cấp, Công trình, Đơn đặt hàng…) thì mới có thể Cất được chứng từ.
Trường hợp không có nhu cầu theo dõi tài khoản chi tiết theo một thông tin nào đó thì thực hiện như sau:
1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

2. Chọn tài khoản muốn thiết lập.

3. Tại mục Theo dõi chi tiết theo, không tích chọn thông tin không muốn theo dõi.

4. Nhấn Cất => Khi hạch toán tài khoản này chương trình sẽ không yêu cầu phải chọn thông tin chi tiết vừa thiết lập nữa.

Cập nhật 14/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay