1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Tổng hợp
  6. Làm thế nào chỉ tiêu phải thu/phải trả ngắn hạn khác trên bảng cân đối kế toán lên không đúng số liệu?

Làm thế nào chỉ tiêu phải thu/phải trả ngắn hạn khác trên bảng cân đối kế toán lên không đúng số liệu?

Biểu hiện

Khi in báo cáo bảng cân đối kế toán, số liệu chỉ tiêu phải thu ngắn hạn khác, phải trả ngắn hạn khác lên không đúng số liệu.

Nguyên nhân và Giải pháp

Nguyên nhân 1: Do các tài khoản được thiết lập công thức có theo dõi chi tiết theo đối tượng

Giải pháp:

Bước 1: Xem công thức chỉ tiêu đang lấy tài khoản hạch toán nào theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Hệ thống tài khoản, mở từng tài khoản ở Bước 1 xem tài khoản nào có tích theo dõi chi tiết theo đối tượng

Bước 3: Thiết lập lại công thức trên báo cáo tài chính, tài khoản nào tích theo dõi chi tiết theo đối tượng thì chọn lại Chi tiết theo tài khoản và đối tượng.

Nguyên nhân 2: Do các tài khoản được thiết lập công thức có tách tiết khoản (tài khoản con)

Bước 1: Xem công thức chỉ tiêu đang lấy tài khoản hạch toán nào theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Hệ thống tài khoản, mở từng tài khoản ở Bước 1 xem tài khoản nào có tách tiết khoản (tài khoản con)

Bước 3: Thiết lập lại công thức trên báo cáo tài chính, Thêm dòng và chọn từng tài khoản con đã thêm lên và thiết lập công thức tương ứng.

Cập nhật 16/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay