1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Tổng hợp
 6. Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu số liệu của các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (pp trực tiếp)?

Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu số liệu của các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (pp trực tiếp)?

I. Nội dung

Hướng dẫn cách kiểm tra và đối chiếu số liệu cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (pp trực tiếp), giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra được các chỉ tiêu trên báo cáo đang được thiết lập công thức như thế nào và số liệu đã lấy chính xác hay chưa.

II. Hướng dẫn

 1. Mở Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên, nhấn vào chỉ tiêu muốn kiểm tra.
 2. Kiểm tra cách lấy số liệu lên chỉ tiêu như sau:
 • Công thức thiết lập chỉ tiêu = Tổng các Công thức được liệt kê trên danh sách. Có thể ấn vào Thiết lập công thức để xem các chi tiêu chi tiết và công thức cụ thể đang được thiết lập cho các chỉ tiêu.
 • Số tiền của chỉ tiêu = Tổng Số tiền của các chỉ tiêu chi tiết được liệt kê trên danh sách.

3. Để kiểm tra cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu chi tiết, nhấn vào dòng Số tiền tương ứng:

 • Với các chỉ tiêu có công thức sau:
  • PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU(11/131) là lũy kế số phát sinh bên Nợ các TK có đầu 11 đối ứng với bên Có TK 131 của các chứng từ được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động đầu tư.
  • PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(11/515) là lũy kế số phát sinh bên Nợ các TK có đầu 11 đối ứng với bên Có TK 515 của các chứng từ được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH(11/515) là lũy kế số phát sinh bên Nợ các TK có đầu 11 đối ứng với bên Có TK 515 của các chứng từ được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động tài chính

=> Sau khi nhấn vào dòng Số tiền chương trình sẽ hiển thị danh sách các chứng từ được chọn hoạt động theo công thức tương ứng. (Chi tiết cách chọn hoạt động LCTT xem tại đây).

 • Với các chỉ tiêu còn lại: Sau khi nhấn vào Số tiền, chương trình hiển thị Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản của các cặp tài khoản trên công thức thiết lập chỉ tiêu.

 • Có thể nhấn đúp chuột vào dòng tài khoản, sau đó lọc tài khoản đối ứng để xem danh sách các chứng từ phát sinh theo cặp tài khoản trên công thức thiết lập chỉ tiêu.

Lưu ý: Với các nghiệp vụ chưa xác định được thuộc vào hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư hay Tài chính, chương trình đang mặc định chọn vào Hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, kế toán cần tự xác định lại hoạt động thực tế cho các nghiệp vụ đó

Ví dụ: Nghiệp vụ Nợ TK 11x/Có TK 131 có thể thuộc chỉ tiêu 01.2 – Thu tiền bán hàng 131 (chi tiết theo hoạt động SXKD) và 22.4 – Tiền thu từ các khoản phải thu từ khách hàng (chi tiết theo hoạt động đầu tư). Hiện tại chương trình đang mặc định chọn là Hoạt động sản xuất kinh doanh.

=> Bạn sẽ phải tự xác định lại là Hoạt động sản xuất kinh doanh hay Hoạt động đầu tư.

 

Cập nhật 27/09/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay