1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Bán hàng
  6. Làm thế nào để nhập hợp đồng bán phát sinh trước khi sử dụng phần mềm?

Làm thế nào để nhập hợp đồng bán phát sinh trước khi sử dụng phần mềm?

Cách thực hiện

  • Tại phân hệ Bán hàng\ Tab Hợp đồng bán, chọn chức năng Thêm hợp đồng bán

  • Tại giao diện thêm mới hợp đồng bán, ấn vào phần Thông tin mở rộng
  • Tích chọn vào thông tin Là hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm
    => sau đó sẽ khai báo thông tin về: Số đã chi, Số đã thu và Giá trị đã xuất hoá đơn.

Lưu ý: Với các hợp đồng được sử dụng để tập hợp chi phí trong trường áp dụng phương pháp tính giá thành theo hợp đồng, khi khai báo thì tích chọn vào thông tin Tính giá thành.

Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger