1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Tổng hợp
  6. Làm thế nào khi chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) và Bảng cân đối kế toán bị lệch?

Làm thế nào khi chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) và Bảng cân đối kế toán bị lệch?

Số liệu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bảng cân đối kế toán bị lệch thường là do:

  • Chọn sai hoạt động cho các chứng từ phát sinh khi lập báo cáo.
  • Phát sinh thêm các nghiệp vụ, TK mà công thức mặc định của phần mềm chưa thiết lập.

Giải pháp: Khi lập báo cáo cần phải lưu ý chọn hoạt động cho đúng. Xem hướng dẫn chi tiết chọn hoạt động cho chứng từ tại đây

  • Ngoài ra cũng có nguyên nhân do đã lập báo cáo tài chính trước đó, nhưng sau đó lại chỉnh sửa chứng từ phát sinh mà không lập lại báo cáo tài chính, dẫn đến báo cáo tài chính vẫn theo số liệu cũ trước khi sửa

Giải pháp: Xóa báo cáo tài chính đi lập lại theo hướng dẫn tại đây

 

 

Cập nhật 01/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay