1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG CCDC
 6. Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242?

Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242?

1. Nội dung

Đối chiếu Giá trị còn lại của CCDC, chi phí trả trước không bằng số dư cuối kỳ TK242 trên bảng cân đối tài khoản không bằng nhau.

2. Cách kiểm tra

Nguyên nhân 1: Do số dư đầu kỳ TK 242 không bằng với giá trị còn lại đầu kỳ CCDC, chi phí trả trước

Cách kiểm tra:

 • Vào phân hệ CCDC/Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
 • Ấn vào phần Khai báo CCDC đầu kỳ
 • Đối chiếu Giá trị còn lại đầu kỳ này với Số dư đầu kỳ TK242

Cách khắc phục: Kiểm tra lại số dư đúng là số nào

 • Trường hợp 1:  Số dư đầu kỳ TK 242 đúng, giá trị còn lại CCDC đầu kỳ sai

Giải pháp:  Bạn sửa lại Giá trị đã phân bổ của các CCDC đầu kỳ sao cho tổng Giá trị còn lại CCDC bằng với Số dư đầu kỳ TK 242

Lưu ý: nếu theo dõi cả CCDCChi phí trả trước (CPTT) thì Tổng giá trị còn lại của CCDC và CPTT phải bằng dư Nợ 242 đầu kỳ.

 • Trường hợp 2: Số dư đầu kỳ TK242 bị sai, giá trị còn lại CCDC đầu kỳ đúng

Giải pháp:  Vào Các tiện ích và thiết lập/Nhập số dư ban đầu/Số dư tài khoản, sửa lại số dư TK242 bằng với tổng Giá trị còn lại CCDC đầu kỳ.

Hoặc nếu chưa có số dư Tài khoản 242 thì nhấn Thêm dòng để nhập số dư cho Tài khoản 242.

Nguyên nhân 2: Do phát sinh Nợ, Có của TK 242 không khớp với phát sinh Ghi tăng, ghi giảm, phân bổ CCDC, Chi phí trả trước trong kỳ cần đối chiếu

Cách kiểm tra:

 • Vào Các tiện ích và thiết lập/Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách
 • Chọn kỳ báo cáo, tích chọn mục 6. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, ấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ

 • Lần lượt kiểm tra các nội dung:

6.1. Chứng từ mua CCDC/xuất kho CCDC ra sử dụng, chuyển TSCĐ thành CCDC, thanh toán chi phí trả trước nhưng quên chưa ghi tăng hoặc chưa chọn nguồn hình thành

6.2. CCDC, chi phí trả trước đã ghi tăng nhưng chưa hạch toán hoặc chưa chọn nguồn gốc hình thành, có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK chi phí trả trước và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước

6.3. CCDC, chi phí trả trước đã hạch toán và ghi tăng nhưng số tiền hạch toán, TK hạch toán khác trên chứng từ ghi tăng có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước

6.4. Nghiệp vụ điều chỉnh CCDC đã thực hiện điều chỉnh tăng trên sổ CCDC nhưng chưa hạch toán

6.5. Các tháng chưa phân bổ Công cụ dụng cụ

6.6. Các tháng chưa phân bổ Chi phí trả trước

Cập nhật 01/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay