1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Tổng hợp
  6. Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?

Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?

1. Mô tả

Khi xem báo cáo Thuyết minh báo cáo tài chỉnh, thấy chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế loại Tài sản không lên số liệu.

2. Nguyên nhân:

Do trên Thuyết minh báo cáo tài chính, các chỉ tiêu về Giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ đang được chia ra theo từng loại TSCĐ, nhưng khi hạch toán khấu hao chỉ hạch toán chung vào TK 2141, 2142… (không chi tiết theo loại TSCĐ) nên chương trình không có căn cứ để tách số liệu cho từng chỉ tiêu mà chỉ lấy được số liệu lên cột Tổng cộng.

3. Cách khắc phục

Cách 1: Thiêt lập lại công thức giá trị hao mòn cho từng loại TSCĐ

Cách 2: Nhập tay lại giá trị hao mòn cho từng loại TSCĐ

  • Vào Tổng hợp/Lập báo cáo tài chính
  • Chọn Thuyết minh báo cáo tài chính, sau đó nhập tay số liệu và từng chỉ tiêu theo loại TSCĐ

 

Cập nhật 24/09/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay