1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Kho
 6. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?

Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?

Cách thực hiện:

 • Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo\Báo cáo đối chiếu, chọn Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái
 • Chọn kỳ báo cáo là khoảng thời gian cần xem.
 • Kỳ đối chiếu chọn Tùy chọn.
 • Chọn KhoTK kho tương ứng đang bị lệch.
 • Tích Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch. Nhấn Xem báo cáo

 • Bấm vào Xem chi tiết để kiểm tra nguyên nhân chênh lệch.

 • Kiểm tra nguyên nhân và xử lý theo hướng dẫn sau:
  1. Chứng từ nhập, xuất kho nhưng hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho (152, 155…) dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái và sổ kho. => Xem hướng dẫn xử lý theo link tại đây
  2. Chứng từ hạch toán vào TK kho nhưng trên các loại chứng từ khác nhập, xuất kho dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái và sổ kho  => Xem hướng dẫn xử lý theo link tại đây
  3. Chênh lệch chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí  => Xem hướng dẫn xử lý theo link tại đây
Cập nhật 07/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay