1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Giá thành
 6. Làm thế nào khi xem sổ cái các tiết khoản 154 vẫn còn số dư cuối kỳ trong khi kỳ tính giá thành (T133) thì không còn giá trị dở dang cuối kỳ?

Làm thế nào khi xem sổ cái các tiết khoản 154 vẫn còn số dư cuối kỳ trong khi kỳ tính giá thành (T133) thì không còn giá trị dở dang cuối kỳ?

 1. Nguyên nhân:
  Do dữ liệu tạo nhiều tiết khoản của TK 154 (Ví dụ: 154.1, 154.2, 154.3….), khi kết chuyển chi phí và tính giá thành chương trình sẽ mặc định kết chuyển vào tài khoản đầu tiên (TK 154.1). Vì vậy nếu xem số dở dang cuối kỳ trên kỳ tính giá thành thì không còn, nhưng xem sổ cái của các tiết khoản 154.1, 154.2, 154.3…có thể bị âm, dương không đúng.
 2. Giải pháp:
  • Nếu hạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC thì không nên tạo tiết khoản của TK 154, vì tạo thêm tiết khoản như vậy có thể dẫn đến những sai sót do chương trình đã ngầm định tính giá thành theo TK 154 mặc định ban đầu.

=> Thực hiện gộp TK154.1, 154.1, 154.2, 154.3,.. về TK154 theo hướng dẫn tại đây rồi thực hiện tính lại giá thành.

  • Nếu đơn vị vẫn muốn tạo tiết khoản của TK 154 thì khi Kết chuyển chi phí, Nhập kho thành phẩm phải tự sửa lại về tiết khoản tương ứng, phù hợp (vì chương trình đang chỉ mặc định hạch toán vào tiết khoản đầu tiên của TK 154).

 

Cập nhật 02/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay