1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Danh mục
 6. Làm thế nào để chuyển dữ liệu hạch toán từ tài khoản này sang tài khoản khác?

Làm thế nào để chuyển dữ liệu hạch toán từ tài khoản này sang tài khoản khác?

Cho phép chuyển toàn bộ dữ liệu phát sinh liên quan từ Tài khoản này sang Tài khoản khác. Có thể áp dụng cho các trường hợp:
 • Muốn xoá một Tài khoản đã phát sinh dữ liệu.
 • Chuyển dữ liệu từ Tài khoản tổng hợp xuống Tài khoản con.

Cách thực hiện:

 • Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn chức năng Chuyển tài khoản hạch toán.

 • Chuyển từ tài khoản: tích chọn tài khoản khoản cần chuyển phát sinh đi. Có thể tích chọn một hoặc nhiều tài khoản.
 • Chuyển tới tài khoản: chọn tài khoản sẽ chuyển phát sinh đến. Đồng thời tích chọn các nội dung sẽ được chuyển đổi gồm: trên danh mục, số dư đầu kỳ, trên công thức báo cáo và trên các chứng từ phát sinh.
 • Khoảng thời gian: lựa chọn khoảng thời gian muốn chuyển.
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Thực hiện.

Lưu ý: Nếu tích chọn Xoá tài khoản sau khi chuyển, hệ thống sẽ tự động tích chọn vào các thông tin: Chuyển dữ liệu từ danh mục, Chuyển số dư, Chuyển trên công thức báo cáo, Chuyển trên chứng từ. Đồng thời sau khi thực hiện xong chức năng chuyển tài khoản hạch toán, thông tin tài khoản bị chuyển đổi sẽ bị xoá trên danh sách hệ thống tài khoản.

Cập nhật 27/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger