1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào khi không chọn được Tài khoản trên chứng từ?

Làm thế nào khi không chọn được Tài khoản trên chứng từ?

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Vấn đề

  • Các tài khoản đã được khai báo trên danh mục hệ thống tài khoản, nhưng khi hạch toán tài khoản đó trên chứng từ, ô tài khoản có cảnh báo đỏ:

  • Khi cất chứng từ xuất hiện cảnh báo:

Nguyên nhân

Do chương trình đang thiết lập hệ thống tài khoản ngầm định cho từng loại chứng từ, và không cho phép hạch toán các tài khoản khác (ngoài các tài khoản ngầm định) trên chứng từ đó.

Giải pháp

Bước 1: Đóng chứng từ đang thực hiện.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng bánh răng cưa Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

Bước 3: Di chuyển chuột đến mục Tài khoản, nhấn vào biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa lại tùy chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ.

Bước 4: Tích chọn Không, nhấn Cất, khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.

Bước 4: Lập lại chứng từ và chọn tới tài khoản cần hạch toán, thực hiện xong, nhấn Cất.

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 01/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay