1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào khi không chọn được tài khoản trên chứng từ?

Làm thế nào khi không chọn được tài khoản trên chứng từ?

1. Mô tả:

  • Các tài khoản đã được khai báo trên danh mục hệ thống tài khoản, nhưng khi hạch toán tài khoản đó trên chứng từ, ô tài khoản có cảnh báo đỏ:

  • Khi cất chứng từ xuất hiện cảnh báo:

2. Nguyên nhân

Do chương trình đang thiết lập hệ thống tài khoản ngầm định cho từng loại chứng từ, và không cho phép hạch toán các tài khoản khác (ngoài các tài khoản ngầm định) trên chứng từ đó.

3. Giải pháp

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

2. Nhấn vào biểu tượng hình cái bút để chỉnh sửa lại tùy chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ. Tích chọn Không, khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.

Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger