Lập nhanh các chứng từ mua hàng hóa

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ chứng từ mua hàng có nội dung tương tự
Với các chứng từ mua hàng hóa có nội dung tương tự nhau như cùng nhà cung cấp, cùng mặt hàng, cùng số lượng mua,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách chứng từ mua hàng

1. Chọn chứng từ mua hàng có nội dung tương tự với chứng từ mua hàng cần lập trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ.

2. Chọn chức năng Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ chứng từ mua hàng

1. Mở chứng từ mua hàng có nội dung tương tự với chứng từ mua hàng cần lập.

2. Vào Tiện ích\Nhân bản.

2.2. Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng
1. Vào phân hệ Mua hàng, tab Mua hàng, nhấn Thêm).
2. Chọn biểu tượng chọn Lập từ Đơn mua hàng.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn mua hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các hàng hoá được mua và nhập số lượng cần mua, sau đó nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ mua hàng (nếu có).

6. Nhấn Cất.

2.3. Lập chứng từ mua hàng từ lệnh sản xuất
Chỉ áp dụng đối với các chứng từ mua hàng không qua kho như: Mua hàng trong nước không qua kho và Mua hàng nhập khẩu nhập kho.
1. Vào phân hệ Mua hàng, tab Mua hàng, nhấn Thêm). Chọn Mua hàng trong nước không qua kho.
2. Nhấn biểu tượng chọn Lập từ Lệnh sản xuất.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm lệnh sản xuất, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các thành phẩm cần mua thêm nguyên vật liệu để sản xuất.
5. Nhập số lượng thành phẩm sản xuất cần mua thêm nguyên vật liệu, nhấn Đồng ý.

6. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ mua hàng như: nhà cung cấp, đơn giá,… => Với các nguyên vật liệu giống nhau, có thể gộp lại thành một

7. Nhấn Cất.

2.4. Lập chứng từ mua hàng từ hợp đồng mua
Chỉ áp dụng đối với các chứng từ Mua hàng trong nước về nhập kho.
1. Vào phân hệ Mua hàng, tab Mua hàng nhấn Thêm).
2. Nhấn biểu tượng chọn Lập từ hợp đồng mua.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn chứng từ bán hàng cần mua thêm hàng, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ mua hàng như: nhà cung cấp, số lượng, đơn giá,… => Với các mặt hàng giống nhau, có thể gộp lại thành một

6. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 20/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger