Bù trừ công nợ

1. Nội dung

Thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,… 

2. Cách thực hiện trên chương trình

1. Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Bù trừ công nợ.


2. Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu, phải trả và loại tiền.
3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ phải thu và chứng từ phải trả thoả mãn điều kiện đã chọn.

4. Tích chọn các chứng từ phải thu và phải trả được bù trừ.

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ phải thu và chứng từ phải trả tại cột Số tiền bù trừ.

5. Nhấn Bù trừ, chương trình hiển thị chứng từ bù trừ công nợ theo các thông tin đã được thiết lập.

6. Nhấn Cất để lưu lại chứng từ bù trừ công nợ.
Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Bù trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

Cập nhật 05/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger