1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Hướng dẫn quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 7. Hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế
 8. Lấy dữ liệu hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP từ MISA meInvoive về AMIS Kế toán để hạch toán (Hóa đơn không có mã của CQT)
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R26 (Phát hành ngày 08/12/2021)
 5. Lấy dữ liệu hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP từ MISA meInvoive về AMIS Kế toán để hạch toán (Hóa đơn không có mã của CQT)

Lấy dữ liệu hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP từ MISA meInvoive về AMIS Kế toán để hạch toán (Hóa đơn không có mã của CQT)

 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, chọn Tiện ích\Lấy hóa đơn từ meInvoice:

 • Chọn loại hóa đơn là Hóa đơn NĐ123 (Không có mã CQT)
 • Khai báo khoảng thời gian cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice, nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các hóa đơn được lấy về thỏa mãn tham số khoảng thời gian mà người dùng đã thiết lập.
 • Thực hiện lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn được lấy về từ meInvoice:
  • Trường hợp lập chứng từ bán hàng từ 1 hóa đơn:
   • Lựa chọn hóa đơn cần lập chứng từ bán hàng, nhấn Lập chứng từ bán hàng:

   • Khai báo các thông tin của chứng từ bán hàng sau đó nhấn Cất:

 • Trường hợp lập chứng từ bán hàng hàng loạt từ nhiều hóa đơn:
  • Trên giao diện danh sách các hóa đơn được lấy về từ meInvoice, tích chọn các hóa đơn cần lập chứng từ bán hàng, sau đó thực hiện chức năng Lập chứng từ bán hàng hàng loạt:

   • Lần lượt khai báo các thông tin của từng chứng từ bán hàng:

Lưu ý:

 • Do người dùng đang lựa chọn tùy chọn Quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP nên hệ thống sẽ chỉ lấy các hóa đơn phát hành theo Nghị định 123.
 • Nếu người dùng muốn lấy các hóa đơn đã phát hành theo Nghị định 51 thì cần thực hiện chuyển tùy chọn Quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ở phân hệ Quản lý hóa đơn.
Cập nhật 04/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay