1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Hướng dẫn quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 7. Hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế
 8. Gửi hóa đơn cho khách hàng theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP (Hóa đơn không có mã của CQT)
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R26 (Phát hành ngày 08/12/2021)
 5. Gửi hóa đơn cho khách hàng theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP (Hóa đơn không có mã của CQT)

Gửi hóa đơn cho khách hàng theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP (Hóa đơn không có mã của CQT)

1. Nội dung

Cho phép gửi thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cho khách hàng qua email để người dùng có thể nhận được hóa đơn một cách nhanh chóng.

2. Cách thực hiện

 • Trường hợp khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, Kế toán không tích chọn tùy chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng thì sau khi phát hành hóa đơn điện tử, có thể gửi hóa đơn cho khách hàng bằng 1 trong 2 cách: Gửi hóa đơn cho từng khách hàng hoặc Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng.
 • Cho phép gửi với những hóa đơn ở trạng thái Đã phát hành.
 • Người dùng có thể thực hiện gửi hóa đơn cho khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng hoặc trên danh sách hóa đơn.
2.1. Gửi hóa đơn cho từng khách hàng

1. Gửi hóa đơn cho từng khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng:

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
 • Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn:

 • Nhập thông tin người nhận hóa đơn sau đó nhấn Gửi:

 • Người dùng có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi gửi cho khách hàng bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

Lưu ý:

 • Tại mục tên người nhận và Email:
  • Nếu hóa đơn được xuất từ đề nghị xuất hóa đơn thì lấy tên người nhận hóa đơn và email người nhận trên đề nghị xuất hóa đơn.
  • Nếu hóa đơn không được xuất từ đề nghị xuất hóa đơn thì lấy theo Thông tin người nhận hóa đơn nếu Khách hàng/Nhà cung cấp là Tổ chức và lấy thông tin của đối tượng nếu là Cá nhân (được khai báo tại menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng hoặc menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp), tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).


  • Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;

2. Gửi hóa đơn cho từng khách hàng trên danh sách hóa đơn: Thực hiện tương tự như trên danh sách chứng từ bán hàng.

2.2. Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng

1. Gửi hóa đơn hàng loạt cho khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng:

 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng:
 • Thực hiện tích chọn các hóa đơn cần gửi cho khách hàng sau đó trên chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Gửi hóa đơn.

 • Nhập thông tin người nhận hóa đơn:

 • Có thể xem trước nội dung của tất cả các hóa đơn đã chọn cùng lúc bằng cách nhấn  Xem tất cả hóa đơn.
 • Nhấn Gửi để gửi hóa đơn cho khách hàng.

Lưu ý:

 • Tại mục tên người nhận và Email người nhận:
  • Nếu hóa đơn được xuất từ đề nghị xuất hóa đơn thì lấy tên người nhận hóa đơn và email người nhận trên đề nghị xuất hóa đơn.
  • Nếu hóa đơn không được xuất từ đề nghị xuất hóa đơn thìlấy theo Thông tin người nhận hóa đơn nếu Khách hàng/Nhà cung cấp là Tổ chức và lấy thông tin của đối tượng nếu là Cá nhân (được khai báo tại menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng hoặc menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp), tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).

 • Sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật TT gửi hóa đơn của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã gửi.

2. Gửi hóa đơn hàng loạt cho khách hàng trên danh sách hóa đơn: Thực hiện tương tự như trên danh sách chứng từ bán hàng.

Cập nhật 03/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay