Quản lý lắp ráp hàng hóa

Trên AMIS Kế toán, việc quản lý lắp ráp hàng hóa được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo thành phẩm được lắp ráp

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Vật tư hàng hoá, nhấn Thêm.

2. Chọn tính chất của Vật tư hàng hóa là Thành phẩm.

3. Khai báo các thông tin khác của thành phẩm (các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc phải khai báo).

3. Tại tab Định mức nguyên vật liệu: khai báo thêm thông tin về định mức các linh kiện để lắp ráp thành phẩm.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Có thể thêm hoặc bỏ bớt định mức nguyên vật liệu trong danh sách bằng cách chọn Thêm dòng hoặc Xóa hết dòng.

 

2. Lập lệnh lắp ráp thành phẩm

 •  Vào phân hệ Kho, tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Thêm lệnh lắp ráp.

 • Trên giao diện chi tiết lệnh lắp ráp, cột thành phẩm, nhấn biểu tượng mũi tên, chọn thành phẩm cần lắp ráp.
 • Khai báo các thông tin của lệnh lắp ráp:
  • Tại mục Mã thành phẩm: khai báo thành phẩm cần lắp ráp.
  • Nhập số lượng thành phẩm cần lắp ráp, hệ thống sẽ tự động xác định số lượng các nguyên vật liệu cần thiết để lắp ráp căn cứ vào định mức đã khai báo.

 • Nhấn Cất.

3. Lập chứng từ xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp

 • Sau khi cất giữ xong lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ.
 • Hệ thống tự động lấy thông tin về các nguyên vật liệu cần để lắp ráp thành phẩm từ lệnh lắp ráp sang chứng từ xuất kho.
 • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý: Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

4. Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong

 • Trên chứng từ lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu nhập.
 • Hệ thống tự động lấy thông tin về thành phẩm được lắp ráp từ lệnh lắp ráp sang chứng từ nhập kho.
 • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho.

 • Nhấn Cất.

 

Cập nhật 05/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger