1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Thiết bị văn phòng
 5. Quản lý chính sách giá bán theo từng nhóm khách hàng

Quản lý chính sách giá bán theo từng nhóm khách hàng

 • Cho phép xây dựng chính sách giá bán, chiết khấu được áp dụng cho một số mặt hàng, một lớp khách hàng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Việc quản lý chính sách giá theo từng nhóm khách hàng được thực hiện thông qua các nội dung sau:
 Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Tiện ích\Chính sách giá.

Bước 2: Thêm chính sách giá

Nhấn Thêm:

Bước 3: Khai báo thông tin chung của chính sách giá
 • Chọn áp dụng theo nhóm khách hàng hay Tất cả khách hàng. Nếu lựa chọn hình thức nhóm khách hàng, người dùng phải lựa chọn các nhóm khách hàng sẽ được áp dụng chính sách giá này.
 • Thời gian Từ ngày, Đến ngày: Là khoảng thời gian áp dụng chính sách giá, nếu bán hàng ngoài khoảng thời gian trên thì chính sách giá sẽ không còn hiệu lực.
 • Chọn Đơn vị tính/Loại tiền áp dụng. Nếu khi bán hàng sử dụng Đơn vị tính/Loại tiền khác thì sẽ không áp dụng được chính sách giá.

Bước 4: Chọn Hàng hóa áp dụng chính sách giá:
 • Có thể chọn tất cả hàng hoá, dịch vụ đã được khai báo trên danh mục vật tư hàng hoá vào chính sách giá bằng cách chọn chức năng Lấy lên tất cả vật tư hàng hoá.
 • Để loại bỏ hàng hoá, dịch vụ ra khỏi chính sách giá đang khai báo, tích chọn biểu tượng thùng rác trên dòng vật tư hàng hóa tương ứng.
 • Nếu muốn xóa hết tất cả các dòng vật tư hàng hóa, tích chọn Xóa hết dòng.

 • Sau khi lựa chọn xong các hàng hoá, dịch vụ, nhấn chọn Thiết lập giá bán.
  • Lựa chọn 1 loại giá để làm căn cứ thiết lập giá bán.
  • Người dùng lựa chọn 1 trong các phương pháp để thiết lấp giá bán phù hợp.
  • Tùy vào phương pháp đã lựa chọn người dùng điền phần trăm hoặc số tiền tăng/giảm phù hợp. Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn tất thiết lập giá bán.

 • Nhấn Thiết lập chiết khấu để thiết lập chiết khấu cho chính sách giá đó (nếu có).
  • Người dùng lựa chọn loại chiết khấu muốn áp dụng cho nhóm khách hàng
  • Tùy vào loại chiết khấu đã lựa chọn Người dùng điền phần trăm/số tiền chiết khấu áp dụng
  • Nhấn đồng ý để hoàn tất Thiết lập chiết khấu

Lưu ý: Nếu muốn chuyển trạng thái của các chính sách giá từ Áp dụng sang Ngừng áp dụng hoặc ngược lại, kế toán có thể sử dụng chức năng Ngừng áp dụng/áp dụng trên màn hình danh sách chính sách giá.

Cập nhật 05/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger