Sổ quản lý TSCĐ

1. Nội dung

Giúp quản lý danh sách các TSCĐ hiện có và theo dõitình hình trích khấu hao, điều chuyển, đánh giá lại của từng TSCĐ tại bất kỳ thời điểm nào.

2. Các bước thực hiện

1. Tìm kiếm nhanh Tài sản cố định theo nhiều tiêu chí

1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Sổ tài sản.
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm TSCĐ.
3. Nhấn Lọc. Chương trình sẽ hiển thị danh sách TSCĐ theo điều kiện đã thiết lập.

2. Xem nhanh thông tin Tổng giá trị tài sản và Tổng hao mòn lũy kế

Có thể xem nhanh giá trị của toàn bộ tài sản cố định hiện có tại đơn vị, trong đó:

  • Tổng giá trị tài sản: Là tổng giá trị tính khấu hao của tất cả các tài sản chưa bị ghi giảm.
  • Tổng hao mòn lũy kế: Là tổng hao mòn lũy kế của tất cả các tài sản chưa bị ghi giảm.
  • Tổng giá trị còn lại: Là tổng giá trị còn lại của tất cả các tài sản chưa bị ghi giảm.

3. Xuất khẩu sổ tài sản ra file excel

Xem tại đây

 

Cập nhật 28/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger