Các tiện ích khác

 • Khi lập chứng từ bán hàng, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin bán hàng theo hóa đơn nào lên trường diễn giải (Ví dụ: Bán hàng/Thu tiền bán hàng Công ty TNHH ABC theo hóa đơn 000012).
 • Cho phép giám đốc phân quyền cho nhân viên truy cập vào dữ liệu kế toán theo thời gian hoặc theo máy tính để đảm bảo tính bảo mật.
 • Cho phép người dùng tạo được các mã khách hàng, mã nhà cung cấp khác nhau có cùng mã số thuế (chương trình vẫn cho phép Cất nếu các khách hàng, nhà cung cấp trùng mã số thuế).
 • Cho phép lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử của công ty Thái Sơn để giảm thiểu thời gian nhập liệu.
 • Mở rộng các giao diện chọn chứng từ để hiển thị được nhiều thông tin hơn (Ví dụ: giao diện chọn đơn mua hàng, chọn đơn đặt hàng,…)
 • Trường hợp tổng dư nợ của các Khế ước vay thuộc Hợp đồng tín dụng lớn hơn hạn mức tín dụng thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.
 • Không cho phép tạo quá 2 dữ liệu trong 1 năm để tránh trường hợp người dùng sử dụng nhiều dữ liệu để làm việc cho nhiều công ty mà không mua công ty mới.
 • Khi thực hiện thêm chứng từ bán hàng và lưu nhật ký truy cập thì lưu được tổng số dòng, số tiền thanh toán để tránh sai sót và dễ dàng kiểm tra khi có nhu cầu.
 • Khi thực hiện phát hành hóa đơn trên AMIS Kế toán thì hiển thị được số tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng của người mua đã được chọn trên chứng từ.
 • Khi in mẫu trộn, các báo cáo, ký tự bằng tiếng Trung sẽ không bị lỗi font chữ.
 • Sau khi chuyển đổi dữ liệu từ SME, ACT sang AMIS Kế toán, người dùng thực hiện phát hành hóa đơn khởi tạo theo mẫu hóa đơn đặc thù ô tô, xe máy của meInvoice thì thông tin số khung, số máy sẽ được lấy lên đúng.
 • Không cho phép nhập khẩu cập nhật tính chất của mã hàng CPMH.
 • Lưu nhật ký truy cập khi thêm chứng từ bán hàng: Cho phép lưu được tổng số dòng và số tiền thanh toán để dễ dàng kiểm tra lại khi cần.
 • Khi người dùng thực hiện đổi mật khẩu thì chương trình sẽ tự động đăng xuất ra khỏi tất cả các thiết bị để đảm bảo tính bảo mật.
 • Phân trang trên giao diện nhận hóa đơn để tránh treo hóa đơn trong trường hợp có nhiều dòng mặt hàng.
 • Khi phát hành hóa đơn trên AMIS Kế toán thì hiển thị được thông tin tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng của người mua lên chứng từ.
 • Đối với gói dành cho doanh nghiệp thuế Kế toán dịch vụ:
  • Chỉ cho phép chuyển đổi từ SME sang AMIS Kế toán đối với dữ liệu đơn chi nhánh (không cho phép chuyển đổi các dữ liệu có từ 2 chi nhánh trở lên).
  • Cho phép người dùng được tạo 2 dữ liệu kế toán cho mỗi năm tài chính.
  • Cho phép người dùng có vai trò quản lý kế toán dịch vụ có quyền xác nhận thỏa thuận bản quyền sử dụng AMIS Kế toán.
  • Bổ sung phân quyền cho người dùng là kế toán nhập liệu.
  • Bổ sung người dùng cho kế toán nhập liệu và vai trò nhân viên gửi chứng từ.
  • Cho phép chuyển đổi dữ liệu từ các năm trước năm 2021 lên AMIS Kế toán.
  • Cho phép Kế toán dịch vụ sử dụng Số điện thoại để cấp thuê bao cho doanh nghiệp trong trường hợp không có thông tin email.
Cập nhật 05/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger