Các tiện ích khác

  • Khi thực hiện in phiếu nhập/xuất kho theo mã quy cách, nếu các dòng hàng có số tiền lẻ thì chương trình sẽ tự động làm tròn sao cho tổng số tiền trên các dòng hàng bằng đúng số tiền tổng cộng.
  • Khi phát hành hóa đơn điện tử thì chương trình tự động lấy lên được nguồn gốc và mô tả của vật tư hàng hóa lên hóa đơn.
  • Cho phép phân bổ doanh thu nhận trước cho các tháng trước thời điểm ghi nhận doanh thu. Xem chi tiết việc phân bổ doanh thu tại đây.
  • Cho phép người dùng khi thực hiện tìm kiếm và chọn một đối tượng, sau đó tìm kiếm theo điều kiện khác thì vẫn phải lưu được giá trị đã chọn trước đó.
  • Cho phép người dùng khi thực hiện in mẫu trộn cho hóa đơn đặt in thì các dòng thông tin của vật tư hàng hóa khớp với thông tin trên hóa đơn.
  • Cập nhật phiên bản tờ khai xml của tờ khai quyết toán thuế TNDN theo HTKK 4.5.7.
  • Cho phép cập nhật lại tình trạng và thông tin đơn hàng sang CRM trong trường hợp lần thực hiện cập nhật trước đó gặp lỗi.
  • Bổ sung Mã của đối tượng nhận tiền trên lệnh chuyển tiền Ngân hàng điện tử để hỗ trợ cho người dùng trong công tác duyệt lệnh.
  • Đối với gói dành cho doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ:
Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger