Phân bổ doanh thu nhận trước

1. Mục đích:

Cho phép kế toán theo dõi doanh thu chưa thực hiện để hỗ trợ việc phân bổ doanh thu hàng tháng, hàng kỳ một cách nhanh chóng, thuận thiện và chính xác.

2. Đối tượng áp dụng chức năng phân bổ doanh thu chưa thực hiện:
 • Các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê nhà ở, thông thường khách hàng sẽ trả trước tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng.
 • Đơn vị cung cấp dịch vụ internet, thuê bao: Khách hàng thường chọn gói cước theo quý hoặc theo năm để thanh toán cho đơn vị.
 • Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, có các khóa học cụ thể và học viên sẽ chi trả học phí theo từng khóa học.
 • Đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và các dịch vụ cho thuê có thể phát sinh đến các năm sau. Do đó phát sinh khoản doanh thu ghi nhận trước và đơn vị phải thực hiện phân bổ doanh thu cho từng kỳ kế toán.
3. Hướng dẫn Phân bổ các khoản doanh thu nhận trước:

3.1. Tích chọn Có thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước trên phần Thiết lập/Tùy chọn/Tùy chọn chung/Bán hàng

3.2. Thực hiện khai báo hàng hóa, dịch vụ có áp dụng tính năng Phân bổ doanh thu nhận trước trên danh sách Hàng Hóa, dịch vụ:

 • Khai báo thông tin ngầm định: TK doanh thu là 3387
 • Khai báo Kỳ phân bổ doanh thu

3.3. Thực hiện lập chứng từ bán hàng:  Chương trình sẽ tự động xác định và thực hiện phân bổ các khoản doanh thu nhận trước:

 • Tại Tab Hàng tiền: Người dùng nhập các thông tin về vật tư hàng hóa, dịch vụ cần phân bổ doanh thu:

 • Tại Tab Thiết lập phân bổ doanh thu: Chương trình tự động thực hiện phân bổ doanh thu cho hàng hóa dịch vụ:

 • Nhấn Cất.

3.4. Thực hiện phân bổ doanh thu:

 • Vào phân hệ Bán hàng/Tab Bán hàng, chọn Phân bổ doanh thu nhận trước, nhấn Thêm phân bổ doanh thu nhận trước:

 • Chọn kỳ phân bổ doanh thu:

 • Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị giao diện chứng từ phân bổ doanh thu:
  • Tại Tab Phân bổ:

 

         Lưu ý: Cách tính Số tiền phân bổ của tháng đầu tiên phụ thuộc vào thiết lập ở phần Thiết lập/ Tùy chọn/ Tùy chọn chung/ Khác/ Cách phân bổ CCDC, chi phí trả trước tháng đầu tiên

 • Tại Tab Hach toán:
3.5. Xem danh sách chứng từ phân bổ doanh thu:
Sau khi thực hiện phân bổ doanh thu, kế toán vào phân hệ Bán hàng/Tab Bán hàng, chọn tab Phân bổ doanh thu nhận trước, thiết lập các điều kiện lọc để xem danh sách chứng từ phân bổ doanh thu.
Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay