1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 6. Khác
  4. Các trường hợp không chuyển đổi được dữ liệu từ MISA SME.NET lên AMIS Kế toán

Các trường hợp không chuyển đổi được dữ liệu từ MISA SME.NET lên AMIS Kế toán

Các trường hợp không hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET lên AMIS Kế toán:

  • Chính sách giá
  • Doanh thu nhận trước
  • Phân hệ tiền lương (Bảng chấm công, bảng lương)
  • Tờ khai thuế tài nguyên
  • Ngân sách
  • Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
  • TT119 – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

 

Cập nhật 22/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay