1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 6. Khác
 4. Tổng hợp quyền cho người dùng là chủ doanh nghiệp và nhân viên hành chính

Tổng hợp quyền cho người dùng là chủ doanh nghiệp và nhân viên hành chính

1. Tổng hợp quyền cho người dùng có vai trò là chủ doanh nghiệp
 • Số dư ban đầu: Không có quyền
 • Hệ thống:
  • Quản lý người dùng: toàn quyền (không có chức năng Thêm kế toán dịch vụ, đối với người dùng là Quản lý kế toán dịch vụ, Kế toán nhập liệu thì không có chức năng gì ở cột chức năng).
 • Vai trò quyền hạn: không có quyền hạn
 • Tiện ích: tìm kiếm chứng từ
 • Chủ doanh nghiệp được phép thêm/sửa/xóa người dùng là nhân viên hành chính
 • Bổ sung thêm quyền cho 4 chứng từ sau: (toàn quyền trừ tính năng ghi sổ/bỏ ghi sổ):
  • Phiếu nhập (phân hệ Kho)
  • Phiếu xuất (phân hệ Kho)
  • Phiếu thu (phân hệ Tiền mặt: phiếu thu thông thường): trừ loại thu tiền khách hàng theo hóa đơn, thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng.
  • Phiếu chi (phân hệ Tiền mặt: phiếu chi thông thường, phiếu chi nộp thuế): trừ trả tiền theo hóa đơn.
 • Quản lý hóa đơn: toàn quyền
 • Xuất hóa đơn: toàn quyền
 • Bán hàng hóa, bán dịch vụ: toàn quyền, trừ tính năng ghi sổ, bỏ ghi sổ
 • Bổ sung quyền in chứng từ của tất cả các loại chứng từ
 • Bổ sung quyền toàn quyền đối với tất cả các báo cáo
 • Bổ sung toàn quyền với tất cả các danh mục
 • Bổ sung toàn quyền với: hệ thống, thông tin công ty
 • Các loại chứng từ còn lại chỉ có quyền sử dụng
2. Tổng hợp quyền cho người dùng có vai trò là nhân viên hành chính
 • Quyền trao đổi với kế toán dịch vụ
 • Bổ sung thêm quyền cho 4 chứng từ sau: (toàn quyền trừ tính năng ghi sổ/bỏ ghi sổ)
  • Phiếu nhập (phân hệ Kho)
  • Phiếu xuất (phân hệ Kho)
  • Phiếu thu (phân hệ Tiền mặt: phiếu thu thông thường): trừ loại thu tiền khách hàng theo hóa đơn, thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng.
  • Phiếu chi (phân hệ Tiền mặt: phiếu chi thông thường, phiếu chi nộp thuế): trừ trả tiền theo hóa đơn.
 • Thu tiền khách hàng theo hóa đơn, thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng, trả tiền theo hóa đơn: Có quyền sử dụng
 • Quản lý hóa đơn: Toàn quyền
 • Xuất hóa đơn: Toàn quyền
 • Bán hàng hóa, bán dịch vụ: toàn quyền trừ tính năng ghi sổ/bỏ ghi sổ
 • Bổ sung quyền in chứng từ của tất cả các loại chứng từ
 • Bổ sung toàn quyền đối với tất cả các loại báo cáo
 • Bổ sung toàn quyền đối với tất cả danh mục
 • Bổ sung toàn quyền với hệ thống, thông tin công ty.
Cập nhật 08/11/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay